2DEC2021

Rapport från kommunstyrelsemötet 1 december

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen:

  • Detaljplanen för centrala Brunna
  • Investeringar i Björknäs bad och camping
  • Kartläggning av unga flickors psykiska ohälsa
  • Samverkansavtal med polisen
  • Arbetet med Group Violence Intervention för att stoppa gängkriminaliteten
  • Ny näringslivsstrategi
  • Projekt inom Omdaning Bro
  • Nytt kulturmiljöprogram

Relaterade nyheter

Upp