26NOV2021

Upplands-Bro satsar på offentlig konst i festivalen Wall Street Stockholm 2022

Upplands-Bro kommun deltar i projektet Wall Street Stockholm. Med målet att genomföra Europas största festival för modern offentlig konst i Stockholmsregionen kommer stadsmiljön att fyllas med konst under 2022. Tre Stockholmskommuner är med i Wall Street Stockholm 2022: Upplands-Bro, Stockholms stad och Nacka.

Tre personer håller i en stor pensel och pratar i mikrofon

– Det finns ett behov av att inte bara bygga stadsdelar, utan att bygga samhällen. Wall Street Stockholm handlar mycket om att fylla ut de tomrum som finns i växande stadsmiljöer. När vi bygger samhällen är det de gemensamma mötesplatserna, de gemensamma referenspunkterna, det vi tillsammans kan vara stolta över och det som identifierar en plats som skapar ett samhälle, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Festivalen har inriktning mot offentlig konst och kan innefatta muralmålningar, skulpturer och tillfällig arkitektur. I projektet deltar ett flertal samhällsaktörer; fastighetsägare, byggaktörer och verksamma inom kulturlivet arbetar tillsammans för att möjliggöra festivalen. I Upplands-Bro kommun kommer konstverk att uppföras i Bro, en ort som växer.

Tre personer håller i en stor pendel och pratar i mikrofon

Kommunstyrelsernas ordföranden Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro, Anna König Jerlmyr (M), Stockholms stad, Mats Gerdau (M), Nacka, deltog vid startskottet för Wall Street Stockholm den 23 november.

– Jag ser fram emot att med Wall Street Stockholm kunna fylla offentliga platser med konst. Konsten har en förmåga att engagera. Det är inte samma sak som att alla älskar all konst. Engagemang kan sedan leda till ytterligare positiva effekter för samhället, säger Fredrik Kjos.

Wall Street är ett initiativ från en ideell organisation och beskriver sig själv som uppföljaren till Wall Street Nacka, en festival för offentlig konst genomförd av Nacka kommun hösten 2019. Målet med Wall Street Stockholm är att tillskapa 222 nya konstverk i de tre deltagande kommunerna under år 2022.

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 24 JAN 2022
    I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har...
Upp