26NOV2021

Högtidligt och festligt firande av nya medborgare i Upplands-Bro kommun

Torsdagen den 25 november hölls medborgarskapsceremoni i Upplands-Bro. Vid ceremonin välkomnas de kommuninvånare som blivit svenska medborgare under 2019.

Festsal med människor vid långbord

På grund av pandemin har kommunen inte kunnat genomföra den traditionella medborgarskapsceremonin under de senaste två åren. Efter lättade restriktioner kunde äntligen nya svenska medborgare firas.

Fredrik Kjos håller tal

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande

– Medborgarskapet innebär både rättigheter och ansvar. Rätten att vara delaktig i samhällsgemenskapen. Ansvaret att efter förmåga vara med och bidra till vår gemensamma välfärd och det samhälle vi vill ha, sade Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun, under medborgarskapsceremonin.

Medborgarskap efter nästan 60 år i Sverige

Två personer som tittar in i kameran

Håkan och Doris Österlund vid medborgarskapsceremonin

Håkan och Doris Österlund flyttade till Sverige från Finland i början av 60-talet. 2019 blev de svenska medborgare.

Varför har ni väntat så länge med att bli medborgare?

– Ja säg det. När vi flyttade hit kunde man inte ha dubbla medborgarskap. Men nu ska vi äntligen få rösta i riksdagsvalet för första gången, säger Doris Österlund.

Vad är bäst med att bo med Upplands-Bro?

– Närheten till naturen och att det finns bra skolor, säger Håkan Österlund.

Fakta om medborgarskapsceremoni
Sedan april 2015 är varje kommun enligt lag skyldig att årligen anordna en ceremoni för att högtidlighålla nya medborgarskap. Medborgarskapsceremonier ska förmedla medborgarskapets betydelse: ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.” ( 1 § SFS 2014:481)

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 24 JAN 2022
    I närtid skickas enkäten för den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ut. Totalt får 200 000 personer bland annat möjlighet att svara på om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har...
Upp