19NOV2021

Upplands-Bro kommun i historiskt stor försvarsövning

Totalförsvarsövningen TFÖ 2020 är den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Upplands-Bro kommun är bland dem som är med i den del av övningen där regionala aktörer, regioner och kommuner övar samverkan i en situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Ida Texell, kommundirektör

Mot bakgrund av det osäkra och instabila omvärldsläget med en komplex hotbild har riksdag och regering beslutat att Sverige ska återuppta totalförsvarsplaneringen. Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans. Inom ramen för totalförsvarsarbetet har Sveriges myndigheter som uppgift att utveckla all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig.

– Alla i samhället har en roll i totalförsvaret. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Samtidigt som vi hanterar coronapandemin fortsätter utvecklingen av totalförsvaret, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

TFÖ 2020 var den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. TFÖ 2020 leddes gemensamt av MSB och Försvarsmakten och omfattade flera hundra övande organisationer över hela landet, både civila och militära, offentliga och privata. Merparten av arbetet med TFÖ 2020 avslutades i juni 2021, men två senarelagda regionala övningsdelar genomförs under det fjärde kvartalet 2021. Övningen avslutas vid årsskiftet 2021/2022.

– Konkret ska vi höja vår egen organisations kunskap, förståelse och förmåga kring att verka i både skärpt och högsta beredskap i såväl krigsfara som krig. Men vi övar också att tillsammans med andra organisationer gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser, säger Mats Kjellberg, säkerhetschef på Upplands-Bro kommun.

Under de fjärde kvartalet 2021 genomförs de två kvarvarande regionala övningdsdelarna i region mitt och väst. Övningsmomentet innebär att regionala aktörer övar samverkan i en situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Övningsinnehållet är detsamma nu som i början av 2020, det är samma mål som ska övas, samma kompetenser och aktörer som är inbjuda att öva och övningsmetoden densamma. Hur vi diskuterar och hanterar frågeställningarna i övningen är sekretessbelagt. Planerna för vårt försvar ska inte komma i orätta händer, säger Mats Kjellberg.

De som övas är bland annat ett antal kommuner, samtliga regioner (fd landsting), länsstyrelser, militärregionsstaber, Polismyndighetens och Trafikverkets regioner, Röda Korset och Sveriges Radio P4. Till det kommer ett antal aktörer på central nivå som fungerar som experter och stöd, som ex Svenskt Näringsliv, Livsmedelsverket, frivilliga försvarsorganisationer, Energimyndigheten samt Post- och telestyrelsen.

– Sverige ska klara svåra utmaningar och påfrestningar både i fred och krig. Förmågan att möta krigsfara och krig ska stärkas och genom att öva bygger vi en ökad förmåga och ett starkare totalförsvar, säger Ida Texell.

Relaterade nyheter

  • 27 MAJ 2022
    Måndag den 6 juni är det Sveriges nationaldag. Efter två år av digitalt firande på grund av pandemin så blir det i år efterlängtade festligheter både i Bro och Kungsängen. Arrangörer för evenemangen är Bro-Lossa Hembygdsförening,...
  • 26 MAJ 2022
    I lunchsändningen av Dagens Eko (Sveriges Radio P1), klockan 12.30 idag, kan du lyssna till ett reportage om det dansprojekt som nu genomförs på Kvistberga och Kungsgårdens boenden i Upplands-Bro kommun. I projektet har professionella...
  • 25 MAJ 2022
    Nu har alla boulespelare i Upplands-Bro fått betydligt bättre möjligheter att utöva sitt intresse. På tisdagen invigdes den nya boulebanan intill Kungsängens gamla idrottsplats.
Upp