18NOV2021

Ida Texell talar på Folk och Försvar i januari 2022

Regioner, kommuner och civilsamhälle har en central och viktig roll för en effektiv krishantering i samhället, inte minst inom ramen för Sveriges totalförsvar. Kommuners och regioners roll är djupare och viktigare nu än på decennier, menar Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, som kommer att tala på detta tema under Folk och försvars Rikskonferens den 11 januari 2022.

Folk och försvars rikskonferens inleds söndagen den 9 januari 2022. Programmet rymmer bland annat block om Svensk nationell säkerhetsstrategi, Säkerhetspolitiska vägval, Försvarspolitik och omvärldsläget, Kriminalitet och tilliten till samhället, Afrika i fokus samt Den nya informationsmiljön.

  • – Sveriges kommuner och regioner har gjort stora insatser under pandemin. Det är centralt att lyfta erfarenheter från de senaste två åren för att lära också för andra, framtida, kriser. Totalt 1,2 miljoner människor arbetar inom kommuner och regioner, deras insatser och de funktionella ledningssystemen utgör en enorm kunskapsbank för krishantering, säger Ida Texell.

Under blocket Krisledning kommer Ida Texell att tala om gränsdragning mellan region, kommun och civilsamhälle.

– Jag kommer bland annat att tala om den svenska modellen för krishantering och hur den operationaliseras, säger Ida Texell. Dessutom kommer jag att klargöra hur kommunen kan organiseras och drivas vid en kris, vid extraordinär händelse samt vid höjd beredskap, då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig ledningsförmåga kan uppnås. Jag kommer även lyfta goda exempel som understryker vikten av civilsamhällets betydelse för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Ida Texell kommer också att tala om hur samhället kommunicerar sina prioriteringar och på vilket vis detta påverkar samhällets normativa styrka.

Relaterade nyheter

  • 8 DEC 2021
    Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
  • 8 DEC 2021
    Den 1 december började Beatrice Porshage som näringslivsutvecklare i Upplands-Bro kommun. Hon kommer närmast från en tjänst som rådgivare gentemot privat- och företagskunder på Handelsbanken i Upplands-Bro och bor i Kungsängen. –...
  • 6 DEC 2021
    Lördag 11 december blir det pysselverkstad i Bro bibliotek för alla barn. Kom och skapa julprydnader och häng sedan upp dem i den stora julgranen på torget. Det blir samtidigt grillning och fika på torget för alla
Upp