9NOV2021

Inbjudan till handlare: delta i ”kommunens presentkort till anställda och förtroendevalda”

Upplands-Bro kommun avser att som julgåva till anställda och förtroendevalda 2021 tillhandahålla presentkort. Med denna inbjudan önskar kommunen att företag/handlare som uppfyller och accepterar nedanstående registrerar sig som inlösare av presentkort. Anmälan görs 9 november - 6 december.


Villkor för presentkort ”Julgåva 2021”

 • Presentkorten/koden är endast avsedd som fysisk ersättning till leverantörer. De är ej godkända för onlinetransaktioner.Anslutna leverantörer måste kunna erbjuda fysisk försäljning alternativt fysisk upphämtning av vara.
 • De leverantörer som väljer att ansluta sig ska finnas tillgängliga med max 20 minuters promenad från Kungsängens centrum eller Bro centrum. Undantagna från ovanstående krav är hotell-, spa, och övernattningsanläggningar samt hantverks- och gårdscaféer/butiker som ska nås med maximalt 30 minuters bilväg från ovanstående nämnda platser.
 • Presentkortet/koden får ej användas för spel, lotter, tobaks- och nikotinprodukter eller alkoholhaltiga drycker.
 • Presentkort/kod är giltig vid ett (1) köptillfälle och kan inte delas upp för flera användningstillfällen.
 • Den som handlar med presentkortet kan inte få pengar tillbaka vid köp, även om köpesumman är mindre än 250 kronor.
 • Det går bra att använda presentkortet vid köp på högre belopp, och betala resten av summan med sitt privata betalkort.
 • Samtliga kostnader för att hantera presentkort ingår i presentkortets värde. Ytterligare avgifter och ersättningar får ej tillkomma.
 • Faktura avseende inlösta presentkort/koder ska vara kommunen tillhanda senast 7 dagar in på den efterföljande månaden.
 • Kommunen förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller hos anslutna leverantörer av ovan tjänst, exempelvis genom att begära kopia av kvittot till specifik angiven kod.

Om villkoren ej följs riskerar handlare att mista den ersättning som den aktuella koden skulle generera. Det är Upplands-Bro kommun som har rätt att besluta om att ersättning inte ska utgå.

Om företaget uppfyller villkoren blir det ett av de där presentkorten kan lösas in.

Relaterade nyheter

 • 22 NOV 2021
  Vill du veta mer om offentlig upphandling? Har du frågor om begränsningar och möjligheter med offentlig upphandling eller har du specifika frågor om hur offentlig upphandling sker i Upplands-Bro kommun?
 • 19 NOV 2021
  Under torsdagen besökte Upplands-Bro kommuns näringslivschef Katarina Barter och fastighetschef Frank Renebo familjeägda Swedish Neutral, i Brunna.
 • 3 NOV 2021
  Under onsdagen hade Näringslivsrådet i Upplands-Bro kommun sitt andra möte för hösten. I fokus för denna sammankomst stod kommunens näringslivsstrategi, som omfattar den övergripande inriktningen för näringslivsarbetet de kommande...
Upp