26OKT2021

Trygghetsvandringar resulterar i satsningar på belysning

Tack vare arbetet med trygghetsvandringar kan Upplands-Bro kommun prioritera åtgärder för att öka tryggheten. Genom kommunens trygghetsvandringar har platser med dålig belysning identifierats som särskilt otrygga. Nu pågår ett kontinuerligt arbete med belysning.

Foto: Upplands-Bro kommun

– Tillfället gör tjuven, som man brukar säga. Trygghetsvandringar görs för att identifiera var brott kan begås. Vi kan motverka själva tillfället för brott genom åtgärder i den fysiska miljön, säger Camilla Stark, chef för trygghets- och preventionsenheten vid Upplands-Bro kommun.

Årligen sker trygghetsinventeringar i kommunens tätorter, där bland annat brister i belysning uppmärksammas och sedan åtgärdas. Dessa vandringar samordnas av kommunen, där även externa aktörer och medborgare deltar.

– Genom samverkan med bostadsbolagen, polisen och räddningstjänsten kan vi identifiera otrygga platser, oavsett vem som äger platsen. Vi genomför även särskilda trygghetsvandringar för att lyfta olika personer perspektiv, till exempel vandringar med kvinnor eller ungdomar, säger Camilla Stark.

Ett exempel är den stora satsningen på belysning kring Finnstadungen i Bro, där ett stort antal lyktstolpar med rörelseaktiverade lampor har installerats.

– Finnstadungen pekades ut som mörk och otrygg när vi genomförde en trygghetsvandring med invånarna. Belysningen på platsen lyste upp gångvägen men gräsmattan och dungen var väldigt mörka och många upplevde det som särskilt otryggt. Åtta strålkastare med rörelsedetektorer har monterats runt dungen. Om någon rör sig i eller vid en del av dungen så ökar belysningen i just det området, säger Sara Bergkvist, driftledare vid Gata- park- och trafikavdelningen.

Relaterade nyheter

  • 8 DEC 2021
    Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
  • 8 DEC 2021
    Den 1 december började Beatrice Porshage som näringslivsutvecklare i Upplands-Bro kommun. Hon kommer närmast från en tjänst som rådgivare gentemot privat- och företagskunder på Handelsbanken i Upplands-Bro och bor i Kungsängen. –...
  • 6 DEC 2021
    Lördag 11 december blir det pysselverkstad i Bro bibliotek för alla barn. Kom och skapa julprydnader och häng sedan upp dem i den stora julgranen på torget. Det blir samtidigt grillning och fika på torget för alla
Upp