26OKT2021

Tillväxt- och utvecklingsenkät till alla företagare i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun och Företagarna skickar nu ut en enkät till företagen i kommunen om vilka insatser och behov de har för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling av företagen. I enkäten inventeras också företagens behov av kompetensförsörjning.

 •  
 • – Att driva företag innebär alltid utmaningar kring tillväxt, utveckling, kunskap och kompetens. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar sig tid att svara på vår enkät, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Varje svar är ett värdefullt bidrag som ökar möjligheten för oss – tillsammans – att skapa ett framgångsrikt näringslivsklimat.

 • – Vi vill bistå våra medlemmar och därmed skapa utbildningar och insatser som leder till utveckling för företagen, säger Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna i Upplands-Bro kommun. Alla utbildningar och insatser som kommer att genomföras av Företagarna i Upplands-Bro i samarbete med Företagarna i Järfälla kommer att debiteras till självkostnadspris för företagen. Ju fler som är intresserade desto bättre pris kommer det att bli.

Samtliga åsikter och önskemål som man får in via enkäten kommer att tas tillvara och omsättas i praktisk nytta för alla företagare i Upplands-Bro kommun.

Sista svarsdag på företagsenkäten är den 10 november.

Relaterade nyheter

 • 8 DEC 2021
  Den 1 december började Beatrice Porshage som näringslivsutvecklare i Upplands-Bro kommun. Hon kommer närmast från en tjänst som rådgivare gentemot privat- och företagskunder på Handelsbanken i Upplands-Bro och bor i Kungsängen. –...
 • 22 NOV 2021
  Vill du veta mer om offentlig upphandling? Har du frågor om begränsningar och möjligheter med offentlig upphandling eller har du specifika frågor om hur offentlig upphandling sker i Upplands-Bro kommun?
 • 19 NOV 2021
  Under torsdagen besökte Upplands-Bro kommuns näringslivschef Katarina Barter och fastighetschef Frank Renebo familjeägda Swedish Neutral, i Brunna.
Upp