26OKT2021

Nytt miljödiplom till Upplands-Bro kommun

För tredje året i rad har Upplands-Bro kommuns verksamheter erhållit Miljödiplom enligt Svensk miljöbas. Det betyder att organisationen under senaste året kunnat påvisa miljöförbättrande åtgärder för sitt systematiska miljöarbete.

Beslutet om att bli en miljödiplomerad kommun togs 2014 i kommunstyrelsen. Sedan dess har ett omfattande arbete skett med att få alla delar på plats enligt den systematik som standarden kräver. Nu har kommunens olika verksamheter för tredje året fått en översyn av hur organisationen arbetar.

 • – Det är ett styrkebesked att Upplands-Bro kommun återigen har erhållit miljödiplom, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Upplands-Bro ska vara en klimatneutral kommun till år 2030. Vi visar år efter år att vi arbetar systematiskt med miljöförbättrande åtgärder.
 •  
 • – Engagemanget i frågan är självklart. Inom de kommunala bolagen minskas nu energiförbrukningen och i ägardirektivet inför nästa år är det ännu mer fokus på cirkulär ekonomi och förnyelsebar energi, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Miljömålen är också integrerade i organisationens budget, och vi gör allt vi kan för att budskapet ska nå ut till alla verksamheter.

Ett miljöledningssystem enligt Svensk miljöbas innebär bland annat att kommunen ska ha tydliga målsättningar, rutiner för målstyrning och en miljöledningsorganisation. Dessutom ska arbetet leda till ständiga förbättringar, att samtliga ska genomgå en miljöutbildning, att uppföljning sker regelbundet och att det ska finnas en miljöpolicy som organisationen ska följa.

Inom en femårsperiod ska samtliga avdelningar och enheter i Upplands-Bro kommun, inklusive ledningsgruppen, ha genomgått revision där revisorn ser över att kraven i standarden uppfylls och att kommunens miljöarbete blir bättre.

Relaterade nyheter

 • 18 AUG 2022
  I slutet av augusti och början av september arrangerar kommunen festligheter för stora och små på torgen i Bro och Kungsängen. Deltar gör föreningar, lokala företag, politiker och kommunens verksamheter. Välkommen till två dagars trevliga...
 • 17 AUG 2022
  Robert Wennberg från Bro flyttade till Japan efter studenten för att leva sin barndomsdröm men vägen dit har varit allt annat än lätt. I Bättre Tillsammans Sommarpodd berättar Robert Wennberg för samtalsledare Sharmarke Elmi om hur...
 • 17 AUG 2022
  Följande tider gäller för skolstarten: Måndag 22/8 Åk 1 Samling i Ekhammarskolans aula kl 09.00 IMS Språkintroduktion: Upprop kl 9.00 Samlingssalen UBG IMY Yrkesintroduktion: Upprop kl 9.00 i sal 318 IMA Individuellt...
Upp