26OKT2021

Följ med och tyck till på trygghetsvandring i Kungsängen

Du som bor och vistas i Kungsängen – hur upplever du din närmiljö? Följ med på promenad i området och berätta. Välkommen onsdag 3 november klockan 17-19. Samling vid dagcentralen, Torget 4 i Kungsängen.

Kommunhusets fasad samt tre logotyper. Polisens, brandkårens, Upplands-Brohus.

Dålig belysning, vildvuxna buskage och klotter är exempel på saker som kan göra att vår närmiljö upplevs som otrygg. Kommunen ordnar regelbundet trygghetsvandringar i olika delar av Upplands-Bro då närmiljön inventeras ur ett trygghetsperspektiv.

Du som bor och vistas i området har då möjlighet att påpeka för kommunen vad du tycker behöver åtgärdas för att din närmiljö ska kännas tryggare.

Resultatet av vandringarna blir underlag för de förbättringar kommunen kommer att genomföra framöver.

Flera aktörer deltar

Nu är det dags för en trygghetsvandring i Kungsängen. Vi rör oss runt stationsområdet, centrum, Östervägen/Bergvägen/Ringvägen, gamla Kungsängen, strandvägsområdet.

Vid tillfället deltar, förutom kommunen, även representanter från polisen, räddningstjänsten och lokala bostadsbolag.

Så gör du för att delta

När: Onsdag 3 november klockan 17-19.
Var: Samling vid dagcentralen.
Hur: Ingen föranmälan behövs.

Frågor: E-post: trygg@upplands-bro.se eller
telefon: 08-582 690 00.

Här kan du läsa mer om trygghetsvandringar.

Trygghetsvandringar resulterar i satsningar på belysning

Relaterade nyheter

  • 12 OKT 2021
    Du som bor och vistas i Brunna – hur upplever du din närmiljö? Följ med på promenad i området och berätta. Välkommen onsdag 20 oktober klockan 17-19. Samling i Hagnässkolans matsal.
  • 13 SEP 2021
    Trafikverket har inlett byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna.
  • 9 SEP 2021
    Lördagen 18 september arrangeras Håll Sverige rent-dagen. Alla som vill kan vara med och plocka skräp, så anmäl dig nu, så bidrar du till renare natur och ett mer hållbart samhälle, ett hållbart Upplands-Bro.
Upp