25OKT2021

Nyskapande väktarsatsning i Upplands-Bro skapar trygghet

Sedan en längre tid tillbaka arbetar Upplands-Bro kraftfullt med att skapa en säker och trygg kommun. I september 2019 påbörjade säkerhetsföretaget Rapid ett bevakningsuppdrag från Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus. Väktarna har ett särskilt relationsbyggande uppdrag. Bevakning av en bil med två väktare sker varje dag i veckan, alla årets dagar. Under sommaren 2021 arbetade dubbla patruller dagligen. Satsningen är en del i kommunens arbete med att stärka tryggheten för invånarna.

Foto: Upplands-Bro kommun

– Vi kan se på de trygghetsundersökningar som genomförts att fler invånare upplever otrygghet i centrala Bro. Därför patrullerar en av bilarna centrala Bro under helgen medan den andra bilen patrullerar övriga kommunen, säger Camilla Stark, chef för trygghets- och preventionsenheten vid Upplands-Bro kommun.

Väktarna från Rapid som arbetar med uppdraget för Upplands-Bro kommun har ett utökat uppdrag att vara kontaktskapande och bygga relationer. Därför är det främst fyra väktare som har uppdraget i kommunen.

– Vi hyr inte bara in en uniform eller bil, utan människor som ges tid att lära känna kommunen och dess invånare. Våra väktare har ett långsiktigt perspektiv och arbetar relationsskapande med invånare i kommunen, utöver det traditionella väktaruppdraget. Detta är ett arbetssätt som även andra kommuner nu inspireras av, säger Camilla Stark.

Under hösten fortsätter satsningen på dubbelbemanning under helger. Satsningen pågår till årsskiftet utvärderas parallellt inför 2022.

Relaterade nyheter

  • 27 MAJ 2022
    Måndag den 6 juni är det Sveriges nationaldag. Efter två år av digitalt firande på grund av pandemin så blir det i år efterlängtade festligheter både i Bro och Kungsängen. Arrangörer för evenemangen är Bro-Lossa Hembygdsförening,...
  • 26 MAJ 2022
    I lunchsändningen av Dagens Eko (Sveriges Radio P1), klockan 12.30 idag, kan du lyssna till ett reportage om det dansprojekt som nu genomförs på Kvistberga och Kungsgårdens boenden i Upplands-Bro kommun. I projektet har professionella...
  • 25 MAJ 2022
    Nu har alla boulespelare i Upplands-Bro fått betydligt bättre möjligheter att utöva sitt intresse. På tisdagen invigdes den nya boulebanan intill Kungsängens gamla idrottsplats.
Upp