20OKT2021

Ny skola och förskola formellt invigd i Bro Mälarstad

Vid höstterminens start öppnade Jensen Bro Mälarstrand dörrarna för elever. Med anledning av de restriktioner som funnits kopplat till pandemin hölls den formella invigningen i mitten av oktober.

Paul Gustafsson (M), ordförande utbildningsnämnden, Håkan Jensen, grundare av Jensens skolor och Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun. Foto: Upplands-Bro kommun

Den fristående skolan Jensen Bro Mälarstrand tar för närvarande emot elever från förskoleklass till årskurs 3. Från och med höstterminen 2022 beräknas även elever i årskurserna 4 till 9 kunna börja på skolan. Utöver grundskolan finns även förskola med plats för 140 barn.

 • – Vi i Alliansen välkomnar Jensens etablering i Upplands-Bro. Jensens skolor går in med ambitionen att bli den främsta skola och förskola i vår kommun. Ökad konkurrens bland våra skolor är både bra och nyttigt, som kommer våra barn/elever till gagn. Upplands-Bros skolor, både kommunala och friskolor, ska under kommande åren bli ännu mer attraktiva läroplatser, med fortsatt inriktning att ge våra barn/elever en ökad kvalitativ utbildning, med ökade studieresultat för alla våra elever under kommande år., säger Paul Gustafsson (M), ordförande för utbildningsnämnden.

Förskolan och skolan är belägna i det nybyggda området Bro Mälarstad i Bro, ett område som stadigt växer. Bro Mälarstad, mellan Mälaren och Bro station, ger plats för 10 000 invånare på sikt. Utöver bostäder, förskola och skola kommer annan service att finnas och vid Mälaren anläggs en strandpromenad med badplats, solbryggor och kaj med småbåtsplats.

 • – Vi är glada att elever i alla delar av kommunen har tillgång till bra skolor, där kvaliteten på undervisning och lärande är i fokus. Det ansvar förskola och skola har för att stötta elevernas nyfikenhet och vidare lärande är mycket viktigt och stort. Vi är glada att se att resultaten inom skolan är goda, trots de utmaningar pandemin inneburit, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Relaterade nyheter

 • 25 NOV 2021
  Upplands-Brogymnasiet är med på den digitala gymnasiemässan 25-27 november. Massa info i montern och du kan ställa frågor direkt i chatten till våra studie- och yrkesvägledare!
 • 23 NOV 2021
  I januari är det dags för gymnasieval för alla elever i årskurs nio. I slutet av november hålls den årliga gymnasiemässan – digitalt. I tre dagar kan du få information om över 100 skolor i Stockholms län. För mer information om Upplands-Brogymnasiet...
 • 19 NOV 2021
  Hur långt har arbetet med Agenda 2030 kommit? Varför går det så långsamt när alla vet vad som behöver göras? Varför tar ingen av världens ledare en riktig ledartröja och styr arbetet? Frågorna haglade när kommundirektör Ida Texell...
Upp