18OKT2021

Skrivarverkstad för företag som vill söka stöd för att minska sin klimatpåverkan

Har du en idé om en fysisk investering för att minska ditt företags klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Stödet från Klimatklivet har oftast rört sig om 40 - 60 % av investeringskostnaderna.

Nu på onsdag den 20 oktober arrangeras en särskild skrivarverkstad, där de företag och/eller organisationer som är på gång med energi- och klimatåtgärder, kan få stöd med sin ansökan om medel från Klimatklivet.

Under ett timmes möte kan du få generella råd och tips från handläggare på Länsstyrelsen. Det finns också möjlighet att boka in enskild tid för rådgivning med medarbetare på Energikontoret Storsthlm.

Skrivarverkstaden är ett arrangemang i projektet Omställnings Sthlm, som genomförs av Almi tillsammans med Energikontoret Storsthlm, med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sista ansökningsperioden för 2021 är 8 till 18 november.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp