15OKT2021

Digitala verktyg i förskolan – en självklarhet för barnen

Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens inlärning när de används som komplement till den ordinarie undervisningen.

Med en green screen kan barnen skapa vilken miljö och bakgrund som helst.

Sara Alić arbetar på Bergshöjdens förskola i Kungsängen och brinner för att fördjupa barnens lärande genom att komplettera med digitala verktyg.

–Vi jobbar mycket med digitala läromedel som komplement, det digitala ersätter inte något utan det kompletterar de analoga verktygen och blir ytterligare ett sätt för barnen att förstå och utrycka sig. Vi fokuserar mycket på att använda digitala verktyg för att stärka det språkutvecklande arbetet.

Projektorer, mikroskopägg, QR-koder, interaktiva tavlor, Blue Bots, ljusbord, green screen, programmering och byggmaterial som lyser upp i olika färger är digitala verktyg som barn och pedagoger använder dagligen.

Genom att använda ett ljusbord kan barnen lära sig mer om färger och former.

Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers förutsättningar för lärande. Det är en tydlig framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet samt mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till undervisningen.

Att rusta barnen med förmågan att kunna berätta digitalt, genom att kunna kommunicera sitt budskap, sin berättelse via foton, film och andra kreativa uttryckssätt, är viktiga delar för att stärka
lärandet under hela skoltiden.

– Barnen föds in i en redan digitaliserad värld och vårt uppdrag i förskolan är att rusta och stärka barnen i deras kompetens om digitala verktyg. Digitaliseringen i förskolan öppnar för nya sätt att leka och lära, samt att det är ett tillfälle för oss pedagoger att vara medforskande pedagoger och att lära tillsammans med barnen, och att tillsammans med barnen vara nyfikna för framtiden. Jag har sett hur de digitala verktygen kan vara ett stort stöd för det språkutvecklande arbete vi gör på förskolan, berättar Sara Alić.

Innan barnen programmerar en liten robot testas den tänkta banan roboten ska gå.

2018 startades ett kommunövergripande projekt, Diggit, och alla kommunala förskolor deltog aktivt. Projektet syftade till att stärka pedagogers kunnande och kunskap inom digitala verktyg för att bättre kunna erbjuda barnen en utvecklande pedagogisk verksamhet med stöd av digitala verktyg. Genom projektet har arbetet med digitala verktyg kommit att bli vardag inom förskolans verksamhet.

– De digitala verktygen är så integrerade i vår dagliga verksamhet och då vi ofta använder det i kombination med det analoga materialet upplever vi inte att barnen alltid tänker på att det är digitala verktyg vi faktiskt använder oss utav. När vi introducerar nya digitala verktyg visar barnen en nyfikenhet och man ser hur barnens lust till lärande lyser igenom. Vi ser också att barnen behärskar dessa verktyg och har utvecklat en stor digital kompetens, avslutar Sara Alić.

Relaterade nyheter

  • 3 DEC 2021
    Tisdagen den 1 februari bjuder vi in till ännu ett öppet hus på Upplands-Brogymnasiet mellan kl. 18 och 19.30. Välkommen att titta på våra lokaler, träffa elever och personal och ställa dina frågor på plats. Rektor Dan Sundblad håller...
  • 25 NOV 2021
    Upplands-Brogymnasiet är med på den digitala gymnasiemässan 25-27 november. Massa info i montern och du kan ställa frågor direkt i chatten till våra studie- och yrkesvägledare!
  • 23 NOV 2021
    I januari är det dags för gymnasieval för alla elever i årskurs nio. I slutet av november hålls den årliga gymnasiemässan – digitalt. I tre dagar kan du få information om över 100 skolor i Stockholms län. För mer information om Upplands-Brogymnasiet...
Upp