13OKT2021

Alzheimerdagen tio år (eller egentligen elva)!

För tionde gången arrangerades Alzheimerdagen i Upplands-Bro kommun under slutet av september. Nu finns filmer från dagen tillgängliga för alla att ta del av. Men hur är det egentligen med antalet arrangerade Alzheimerdagar?*

Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten för äldre och Kungsgården, var den som startade Upplands-Bro kommuns arbete med Alzheimerdagen 2010. Nyligen deltog hon i ett seminarium i Frankrike och talade där om demensarbete i Upplands-Bro.

2010 arrangerades den första Alzheimerdagen i Upplands-Bro kommun, troligen den första i Sverige någonsin. Inspirationen kom från en ny medarbetare inom Förebyggande enheten för äldre, som hade lång erfarenhet av arbete med demenssjukdom (varav Alzheimer är en) från Tyskland. Denna medarbetare, Mirjam Brocknäs, har lett arbetet med att sätta Upplands-Bro kommun på kartan som en demensvänlig plats att bo och vistas i, en plats som ska vara tillgänglig och tillåtande för alla, oavsett om man lider av demenssjukdom eller inte.

– Det arbete Mirjam Brocknäs tillsammans med sina medarbetare gjort, har lett till att det idag är enklare för individer med demenssjukdom att fortsätta ha ett självständigt liv längre. För anhöriga har arbetet inneburit en stor avlastning och en möjlighet till eget stöd i en svår situation. Att se sin livskamrat eller förälder vandra in i demenssjukdom är för många mycket plågsamt. Genom Mirjams och Förebyggande enhetens arbete finns en rad stödinsatser som syftar till att både stötta den demenssjuke själv och dess anhöriga, säger Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Under Alzheimerdagen arrangeras en rad föreläsningar kring demenssjukdom och olika ämnen som på ett eller annat vis har koppling till demens. Under vanliga år, så ej 2021, finns också en rad utställningar att ta del av, alltifrån konstprojekt till olika stödverktyg som finns att få hjälp med.

– I år fokuserade vi på föreläsningarna, då vi med anledning av pandemin var tvungna att begränsa antalet deltagare. Nästa år hoppas vi att allt kan återgå till det vanliga och att vi kan hälsa såväl fler deltagare som utställarna varmt välkomna, säger Mirjam Brocknäs, enhetschef för Förebyggande enheten och Kungsgården, och även i år ansvarig för Alzheimerdagen.

Edrissa Dem, en av de medarbetare som gör sitt yttersta för att göra världen lite mer tillgänglig och tillåtande för alla, med eller utan demenssjukdom. Bilden är från dagverksamheten på Kvistaberg, en verksamhet helt anpassad för personer med demenssjukdom.

Idag lider 47 miljoner människor i världen av demenssjukdom. Till år 2050 beräknas antalet stiga till 131 miljoner. I Sverige lever 160 000 människor med en demensdiagnos och de allra flesta av oss har någon i bekantskapskretsen eller släkten som drabbats. Sedan 1994 anordnas internationella Alzheimerdagen i hela världen för att uppmärksamma situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.


– Jag är oerhört stolt över det fina arbete som görs i Upplands-Bro kommun. Lite extra stolt är jag över vad som görs inom demensområdet. I dagsläget finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom, stödgrupper för anhöriga, projekt där förskolebarn och personer med demenssjukdom träffas och upplever kultur, utbildningspaket för civilsamhället kring bemötande av demenssjuka och mycket annat. Tillsammans kan vi alla göra världen lite mer tillgänglig och tillåtande och jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till detta, säger Helena Åman.

*Så hur var det nu med antalet arrangerade Alzheimerdagar? Det egentliga tioårsjubileet var förra året, 2020. Med anledning av pandemin fanns då inte möjlighet att genomföra någon form av firande på plats, dagen var då helt digital. Därav fick 2021 års Alzheimerdag komma att symbolisera både framtidshopp och en reflektion över det som varit.

Relaterade nyheter

  • 12 JUL 2022
    De samlas varje tisdagsförmiddag i Florasalen på Blomstervägen i Bro. Idag är de ett tiotal glada damer på plats, men säger att de normalt brukar vara runt de 25. De har konkurrens från kyrkan som anordnar en bussutflykt den här dagen....
  • 15 JUN 2022
    För dig som är över 65 finns flera aktiviteter att delta i under sommaren. På programmet finns bland annat hjälp med tekniken och motion i olika former. För mer information och anmälan till aktiviteterna, se längst ner på sidan.
  • 7 JUN 2022
    Skolmiljön passade Eva Burmans son illa. Ströfrånvaron ökade i högstadiet och följde med till gymnasiet, där glöden för att inhämta kunskap snabbt släcktes och ersattes av hemmasittande. – Framtidslabbet gav oss stöd precis när vi...
Upp