11OKT2021

Kommundirektör Ida Texell finalist till Årets Hederspris på Framtidsgalan

För sitt arbete för mänskliga rättigheter, för samhällsutveckling inom offentlig sektor samt ett starkt ideellt engagemang har Upplands-Bros kommundirektör, Ida Texell, valts ut som en av finalisterna till Årets Hederspris på den årliga Framtidsgalan.

Kvinna framför kommunhuset i Kungsängen.

Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

– Jag är rörd, ödmjuk och glad över denna fina nominering. Att arbeta inom offentlig sektor och få vara med och påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle är ett privilegium som jag håller högt och är oerhört stolt över. Det har betydelse att sådant arbete synliggörs, som nu på Framtidsgalan, säger Ida Texell.

Hon nomineras för sin samlade gärning under de 20 år som hon har verkat inom offentlig sektor. Ida Texell har haft rollen som räddningschef, varit ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, och leder nu arbetet i Upplands-Bro kommun.

Även hennes ideella engagemang lyfts i motiveringen. Här nämns bland annat styrelsearbete för Svenska livräddningssällskapet, hennes initiativ till grundandet av ett nätverk för en mer jämställd krisberedskap samt hennes nuvarande roll som ordförande för den svenska Scoutrörelsen.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp