4OKT2021

Upplands-Bro väl rustad för framtiden – tar topplacering i Regionernas kamp 2021

Upplands-Bro kommun har ett robust läge för framtiden. I Regionernas kamp 2021, en årlig ranking av Sveriges kommuner, hamnar Upplands-Bro på plats 18. Närheten till storstad, en attraktiv plats att bo på samt en ökning av små och stora företag är framgångsreceptet för kommunerna i topp, enligt analysföretaget WSP.

Det är pendlingskommunerna nära storstad som tar topplatserna i analysföretaget WSPs årliga undersökningen Regionernas kamp. Undersökningen mäter hur väl rustade Sveriges kommuner är inför framtiden.

Enligt WSP syns i år ett tydligt mönster av vad som präglar en robust kommun. Pendlingsavstånd till storstad, näringsliv och bredd av arbetsgivare, utbildningsnivå samt ålder på kommunens befolkning är ett par av de faktorer som vägts in i undersökningen om vilka förutsättningar en kommun har att klara olika påfrestningar.

–Det är mycket glädjande nyheter för Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Återigen ser vi att de styrkor vi har i att finnas i absolut närhet till Stockholm och att vara en attraktiv plats att bo på och etablera företag i, är det som är grunden för god tillväxt. Vi står starka inför framtiden.

Upplands-Bro kommun är på tredje plats i Sverige sett till befolkningsförändring perioden 2011 – 2020 – plus 26 %. Inrikes flyttnetto är 1,94% och ger kommunen en fjärdeplats. Andelen av befolkningen yngre än 55 år är 74% och en niondeplats i riket.

–Vårt geografiska läge nära storstad ger möjlighet till livskvalitet, bra boende i attraktiv miljö och närhet till arbete och skola. Det sociala hållbarhetsperspektivet är viktigt när livspusslet ska gå ihop, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro. Vi ser tacksamt hur både befolkningsökning och inflyttning bidrar starkt till Upplands-Bros positiva trend.

Statistiken i Regionernas kamp är hämtad från officiella källor (SCB med flera). De jämförelser som görs i rapporten är baserade på kommungruppsindelningen som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och baseras på befolkningsstorlek, avstånd och pendlingsmönster till större orter. Nytt för i år är branschbredd. Indikatorn beskriver hus pass diversifierad arbetsmarknaden är. Enligt WSP är det en väsentlig faktor för platsutveckling och motståndskraft för extern påverkan.

Relaterade nyheter

  • 15 OKT 2021
    Vikten av att arbeta tillsammans - skola och vårdnadshavare, och att gemensamt stå upp för att aldrig tolerera ett kränkande språkbruk. Det var metoden som Maria Ohlin, lärare på Bergaskolan i Upplands-Bro kommun, och hennes kolleger...
  • 15 OKT 2021
    Under fredagen lanseras en ny digitaliseringsportal på kommunens webbplats. Här kan du läsa mer hur kommunens digitala tjänster kan underlätta för dig som invånare och om det arbete med digitalisering och utveckling som kommunen gjort...
  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
Upp