4OKT2021

Så kan Bro centrum se ut i framtiden

Hur skulle torget i Bro kunna se ut med fler byggnader med plats för butiker och verksamheter? Upplands-Bro kommun gav tre arkitektkontor i uppdrag att visualisera hur torget i Bro centrum skulle kunna se ut 2030 med fler verksamheter. Resultatet blev tre olika visuella tolkningar av Upplands Bros vision av torget i framtidens småstad.

Bilder skapade av CF Møller Architects, Mandaworks och SandellSandberg Arkitekter.

I diskussionerna om visionen för framtidens Bro har utvecklingen av torget prioriterats ur arbetsmarknads- och trygghetsperspektiv. Fler arbetsplatser och butiker innebär fler människor i rörelse, vilket ökar tryggheten.

Visionsskisserna ska inte ses som skarpa förslag utan underlag för en löpande och bred dialog om den framtida utvecklingen av centrala Bro. På kommunens hemsida kan invånarna dela sina tankar och idéer om vad Bro centrum borde innehålla i framtiden.

I projektet Omdaning Bro, som pågår fram till 2030, arbetar kommunen med att utveckla Bro socialt och fysiskt, både på kort och lång sikt. Under kommande år genomför kommunen flera olika dialoger för att tillsammans med invånarna utveckla framtidens småstad.

Möjligheten att skicka in idéer är öppen fram till den sista oktober.

Relaterade nyheter

  • 12 MAJ 2022
    Den 27 april godkände kommunfullmäktige Upplands-Brohus framställan om produktion av tio radhus på Köpmanvägen i Bro. Nu arbetar Upplands-Brohus med kalkyl och bygglov för projektet. Husen beräknas stå klara till sommaren 2024.
  • 28 APR 2022
    Alla stickintresserade Upplands-Broare bjuds nu in att ansöka om att få bli en av de 100 stickningskonstnärerna som deltar i konstfestivalen WALLSTREET Stockholm. Sista ansökningsdag är den 22 maj.
  • 20 APR 2022
    Nu presenteras inriktningen för framtidens Bro Torg. Inriktningen ligger till grund för det vidare arbetet med detaljplanering och byggnation. Upplands-Bro kommun har även skrivit under ett intentionsavtal med fyra exploatörer som...
Upp