1OKT2021

Trendbrott i Trygghetsundersökningen fler känner sig trygga i Upplands-Bro kommun

Förra året uppgav 36 % av de som svarade på enkäten att de känner sig otrygga när de går ut kvällstid, i området där de bor. I år har den andelen sjunkit till 33 %. Snittet för Polisregion Stockholm är 24 %, mot 26% för 2020.

Det är andra året som Stockholmspolisen har genomfört en trygghetsundersökning i samtliga kommuner i polisregion Stockholm. Årets undersökning är inte helt jämförbar med förra årets, då flera frågor ändrats eller slagits ihop.

Gemensamma lägesbilder, gemensamt ansvar mellan polis och kommun samt djupare förståelse för vad invånarna tycker. Det är Stockholmspolisens sammanfattning för ett framgångsrikt och långsiktigt trygghetsarbete i Upplands-Bro kommun.

– Utvecklingen i Upplands Bro går åt rätt håll. Även om flera mätområden har liknande värden mot förra mätningen så finns det också klara förbättringar. Det gäller bland annat oron att utsättas för överfall har klart minskat samt att den fysiska miljön som orosfaktor också visar på bättre värden, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

– Kommunen har satsat stora summor och genomfört omfattande insatser för att skapa en säker och trygg kommun. Vi kommer att intensifiera dialogen med polisen för säkerställa att vi tillsammans kan ta ännu kraftfullare tag för att öka tryggheten för de som bor i Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Trygghetsfrågan är allra högst upp på vår agenda. De förbättrade resultaten för nedskräpning, klotter och mörka områden/dålig belysning är exempel på steg i rätt riktning. Vi kommer även att utveckla vår förmåga att kommunicera med invånarna om allt det som kommunen gör. Det är viktigt att invånarna blir delaktiga i det omfattande arbete som görs och upplever effekt och skillnad av de åtgärder som vi vidtar.

– Ett nära samarbete och tydliga förväntningar skapar förutsättningar för hur vi kan komma till rätta med den situation vi befinner oss i, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Vi ser redan vinsterna med gemensamma lägesbilder och snabb informationsdelning mellan kommun, polis, bostadsbolag och näringslivet. Det är bara tillsammans som vi kan skapa en säker och trygg kommun.

För regionala och/eller lokala frågor om undersökningen hänvisas till Mediecenter vid Polisen i Stockholm, tel. 010-56 40 555 eller media.stockholm@polisen.se

 Fakta om undersökningen:

I år har 500 personer svarat på enkäten, svarsfrekvensen var för kommunen som helhet 50,1%. Högst svarsfrekvens hade Upplands-Bro södra omland, 59,1%. Lägst svarsfrekvens fanns i Centrala Bro 38,7% och Södra Bro-Önsta 39,7%

2020 svarade 601 personer i Upplands-Bro på enkäten. Svarsfrekvensen i kommunen som helhet var då 63 %.

Relaterade nyheter

  • 15 OKT 2021
    Vikten av att arbeta tillsammans - skola och vårdnadshavare, och att gemensamt stå upp för att aldrig tolerera ett kränkande språkbruk. Det var metoden som Maria Ohlin, lärare på Bergaskolan i Upplands-Bro kommun, och hennes kolleger...
  • 15 OKT 2021
    Under fredagen lanseras en ny digitaliseringsportal på kommunens webbplats. Här kan du läsa mer hur kommunens digitala tjänster kan underlätta för dig som invånare och om det arbete med digitalisering och utveckling som kommunen gjort...
  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
Upp