30SEP2021

Regionpolischef Mats Löfving gästade kommunstyrelsens möte

När kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun hade möte på onsdagen deltog regionpolischefen i Stockholm och på Gotland, Mats Löfving. Besöket i Upplands-Bro kommun var digitalt. En av frågorna som diskuterades var långsiktigt trygghetsarbete och vikten av ett gemensamt ansvar för dessa på lokal nivå, mellan kommun och polis.

Gemensamma lägesbilder, gemensamt ansvar för ett långsiktigt trygghetsarbete och en tät dialog med invånarna. Så vill polisregion Stockholm se det fortsatta arbetet med kommunerna i Stockholmsområdet.

– Ett bra möte med bra energi där trygghetsfrågor, förebyggande arbete och brottsbekämpning fick mycket fokus. Polisen och kommunen vill åt samma håll när det gäller att förbättra tryggheten och utveckla samarbetet oss emellan. Vi fokuserar på gemensamma problem och hur vi tillsammans kan lösa dessa, säger lokalpolisområdeschef Torgny Söderberg, som deltog i mötet med kommunstyrelsen.

– Vi fortsätter självklart det goda samarbetet med polisen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Trygghetsfrågan är fortsatt högst prioriterad i Upplands-Bro kommun. Vi fortsätter också att utveckla vår förmåga att kommunicera med invånarna om allt det som kommunen gör. Det är viktigt att invånarna blir delaktiga i det omfattande arbete som görs och upplever effekt och skillnad av de åtgärder som vi vidtar.

Relaterade nyheter

  • 15 OKT 2021
    Vikten av att arbeta tillsammans - skola och vårdnadshavare, och att gemensamt stå upp för att aldrig tolerera ett kränkande språkbruk. Det var metoden som Maria Ohlin, lärare på Bergaskolan i Upplands-Bro kommun, och hennes kolleger...
  • 15 OKT 2021
    Under fredagen lanseras en ny digitaliseringsportal på kommunens webbplats. Här kan du läsa mer hur kommunens digitala tjänster kan underlätta för dig som invånare och om det arbete med digitalisering och utveckling som kommunen gjort...
  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
Upp