30SEP2021

Kvartstrafik till Upplands-Bro och Håbo - ett gemensamt ansvar

Under hösten inleds arbetet på riksnivå med den kommande infrastrukturproposition. För Upplands-Bro och Håbo kommun är den centrala, och gemensamma, frågan att det nu måste bli kvartstrafik för pendeltågstrafiken i hela arbetsmarknadsregionen.

– Vi har alldeles för länge fått vänta på kvartstrafik till Bro. Nu har vi tillsammans med regionen och Trafikverket tagit nästa steg för att det självklara, kvartstrafik, ska bli en verklighet för alla som bor och verkar i Bro. I vårt stora samhällsomdanande projekt ”Omdaning Bro” är social hållbarhet det övergripande målet. En väl fungerande pendeltågstrafik är en viktig del i det arbetet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

– Vi ser vikten av att kunna få bättre kommunikationer till Bålsta, dels för näringslivet med allt arbetskraftsutbyte men också för att stärka samarbetet med våra närkommuner”, säger Helene Zeland Bodin, ( C ) kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun.

Enligt Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun, är det sociala hållbarhetsperspektivet en betydande faktor i det arbete som nu pågår, i samarbete med Trafikverket och Regionens trafikförvaltning. Går pendeltågen till både Bro och Håbo varje kvart istället för varje halvtimme, har det stor betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet och människors livsvillkor.

– Livspusslet ska gå ihop och i Bro byggs och planeras det för mer än 4 000 nya bostäder. Kollektivtrafiken måste växa med oss för en sammanhållen arbetsmarknadsregion, säger Ida Texell.

– Håbo kommun växer och har stor in- och utpendling. Redan idag är det många som pendlar till arbeten i hela Storstockholmsregionen. Inom kort skapas också över tusen nya arbetstillfällen inom logistiksektorn i Håbo, vilket gör att kommunikationerna in till Bålsta blir mycket viktiga. Det nära samarbetet och arbetskraftsutbytet mellan grannkommunerna har alltid varit viktigt och inom en nära framtid kommer de att bli ännu viktigare då kommunerna delar arbets- och bostadsmarknad, säger Marie Lundqvist, tillförordnad kommundirektör i Håbo kommun.

Relaterade nyheter

  • 25 OKT 2021
    Sedan en längre tid tillbaka arbetar Upplands-Bro kraftfullt med att skapa en säker och trygg kommun. I september 2019 påbörjade säkerhetsföretaget Rapid ett bevakningsuppdrag från Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus. Väktarna...
  • 25 OKT 2021
    – Jag precis har tagit del av tingsrättens dom och konstaterar att man inte har funnit att Kungsängenbolaget har kunnat påvisa några omständigheter för att fastighetsöverlåtelseavtalet är oskäligt, det lämnas utan avseende, säger Ida...
  • 21 OKT 2021
    Här hittar du årets höstlovsprogram med massor av roliga aktiviteter. Fler aktiviteter kommer publiceras löpande, trevligt lov!
Upp