23SEP2021

Oupptäckta lekytor bara barn ser

Hur kan en utomhusyta som vuxna knappt ser förvandlas till att bli en plats att stanna till vid, leka vid och använda? Svaret är enkelt. Genom att se världen genom barnens ögon. Detta testas nu i Upplands-Bro.  

Foto: Upplands-Bro kommun

Projektet kallas Commonplay och handlar om att utmana de traditionella lekplatserna som ofta är tänkt att utgör de enda lekytorna i ett område. Dessa lekplatser är ofta uttänkta och konstruerade med vuxna ögon, en sorts tillrättalagd lekmiljö som kanske inte är vad barnen själva skulle välja om de hade alternativ.

Utgångspunkten för Commonplay är Barnkonventionen som slår fast att rekreation och fritid är en grundläggande rättighet för alla barn och unga. Syftet är barnen ska få ta plats i större delar av planeringen av det offentliga rummet.

Topia landskapsarkitekter har sökt och fått pengar för projektet och genomför det i samarbete med Upplands-Bro kommun och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

- Jag tycker det här är ett jätteroligt projekt som visar att det går ganska enkelt att skapa en ny ”lekplats” som jag tror på många sätt är roligare än en traditionell. Sen att det även gynnar den biologiska mångfalden och att den ”kostar” i princip noll i koldioxidutsläpp att skapa är ju ett stort plus, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och lokalt ansvarig för projektet.

Nu ska barn från förskolan Ringblomman upptäcka oväntade platser för lek i närområdet.

- Att bjuda in barnen till att på riktigt ha inflytande att påverka sin nära lekmiljö är ett fantastiskt initiativ. Barnen får vara med i något ”på-rikigt-viktigt” som de kan återkomma till i sitt undersökande och utforskande av sina viktiga platser i närmiljön. Denna plats blir en av förskolans projektgruppers naturplats att återkomma till och använda som sin undervisningsmiljö, säger Linda Bygde, biträdande rektor för förskolan Ringblomman och pedagog med starkt intresse och erfarenhet av utemiljö.

Relaterade nyheter

  • 20 OKT 2021
    UBG Filmförening visade på onsdagen klassikern Tillbaka till framtiden i filmstudion i hus 9. Nästa onsdag den 27 oktober är det dags igen. Lagom till Halloween visas då The Nightmare Before Christmas! Välkomna!
  • 20 OKT 2021
    Vid höstterminens start öppnade Jensen Bro Mälarstrand dörrarna för elever. Med anledning av de restriktioner som funnits kopplat till pandemin hölls den formella invigningen i mitten av oktober.
  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
Upp