21SEP2021

Var med och påverka framtidens Bro

Under hösten går Omdaning Bro in i nästa fas. Som boende i Bro kommer du ha möjlighet delta i utvecklingen av ditt område. Ta chansen och var med och påverka framtidens Bro.

Fyra textcitat i en bild.

Citaten är från en undersökning som genomfördes av sommarjobbare i Bro under sommaren 2021.

I projektet Omdaning Bro, som pågår fram till 2030, arbetar kommunen med att utveckla Bro socialt och fysiskt, både på kort och lång sikt. Arbetet ska ske tillsammans med Broborna. Till exempel intervjuade sommarjobbande ungdomar redan i somras Brobor om hur de ser på sitt område idag och hur de önskar att det utvecklas framöver.

– Vi har fått in många idéer och synpunkter som vi tar med oss i arbetet framöver. Och fler dialoger kommer det bli när vi utvecklar rekreationsområden, skolan och torget, säger Maria Acaldo, projektledare Omdaning Bro.

Långsiktigt är målet att utveckla Bro till en modern och trygg småstad som kännetecknas av gemenskap. Enköpingsvägen är tänkt att bli en småstadsgata där såväl bilister och cyklister som gående får plats. Centrala Bro och torget får fler verksamheter och arbetsplatser genom nybyggnation och frigjorda lokaler.

– På så sätt satsar vi även på att utveckla en stark lokal arbetsmarknad, säger Nassim Nyholm, delprojektledare Omdaning bro.

Fler jobb – en trygghet

Fler människor i rörelse är en viktig trygghetsfaktor, menar Sara Bergqvist, driftledare på samhällsbyggnadskontoret.

– För att öka tryggheten vill vi även, tillsammans med invånarna, identifiera och åtgärda otrygga platser samt skapa nya mötesplatser. Genom att gemensamt utveckla belysning, gångstråk och utformningen av offentliga rum bygger vi en trygg småstad, säger hon.

Pendeltågsstationen blir en viktig plats för att knyta ihop nya Trädgårdsstaden med centrala Bro. Kommunen arbetar även gentemot Trafikverket och Region Stockholm för att 15-minuterstrafik ska införas. Stationsområdet ska bli en trevlig och trygg mötesplats.

Kan Enköpingsvägen bli en småstadsgata?

Under hela september kan du skicka in förslag på vad en småstadsgata skulle kunna innehålla. Butiker, mötesplatser, bostäder, parker eller något helt annat?

Klicka här för att lämna dina förslag.

Här kan du läsa mer om Omdaning Bro.

Relaterade nyheter

  • 28 JAN 2022
    Ett mycket gott företagsklimat, högt betyg för bra bemötande av kommunens tjänstepersoner och hela 78,6 procent av eleverna i årskurs 9 som är nöjda med sin skola. Det är några av höjdpunkterna för Upplands-Bro kommun i Sveriges Kommuner...
  • 27 JAN 2022
    Varje år utser kommunen årets Upplands-Broare. Priset går till en eller flera personer som agerat god förebild för andra. Låter det som någon du känner? Nominera nu! Senast 20 februari 2022 behöver vi din nominering.
  • 17 JAN 2022
    Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.
Upp