16SEP2021

Hög pedagogtäthet i Upplands-Bros förskolor

Upplands-Bro kommun är femte bästa kommun i Stockholms län när det kommer till antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen. Det är en ökning från plats nio där kommunen placerade sig år 2018. Det visar statistik från databasen Kolada*.

Bilden föreställer en flicka i tvåårsåldern som tittar på ett papper med förstorningsglas. Flickan har tofsar i håret, en rosarandig tröja och ett halsband på sig.

Foto: Most Photos

- Att barnen får möta kompetenta och trygga pedagoger i förskolan är en nyckel till framgång. Vi ser att det arbete förskolornas rektorer gjort för att stärka och utveckla personalgrupperna också ger effekt i form av fler högskoleutbildade pedagoger som finns nära barnen och tillsammans med barnen hjälper dem att utvecklas till sin fulla kapacitet, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.


Under de senaste åren har ett intensivt arbete med att höja kvaliteten i förskoleverksamheten pågått. Genom en rad olika projekt och utbildningar har medarbetarna getts möjlighet till utveckling som kommer barnen till gagn.

Förskolan i Sverige har sedan 1998 en läroplan som anger vilken kunskap och vilka färdigheter barnen bör ha när det är dags att gå vidare till grundskolan och förskoleklass. I läroplanen framgår tydligt att den pedagogiska verksamheten ska planeras och genomföras så att barnens utveckling och lärande stimuleras. Läroplanen sätter också fokus på att alla barn, oavsett vilken kommun i landet barnet bor i, ska få en likvärdig möjlighet till lärande, utveckling och omsorg.

- Vi ska arbeta för att barnen i skolorna i Upplands-Bro får så goda möjligheter till en bra start i livet som möjligt. Vi sätter alltid fokus på kvaliteten, det är kommunens uppgift och mål att leverera tjänster av hög kvalitet. Vi fortsätter resan till att bli den kommun i Sverige som levererar bäst välfärd till sina invånare och ger oss inte förrän vi är där, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

*Statistikdatabasen Kolada samlar in nyckeltal från samtliga kommuner och regioner i Sverige, sorterat på en rad olika parametrar. Databasen drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 18 MAJ 2022
    För ett år sedan skrev cykelentusiasten Melvin Johansson ett brev till kommunen och frågade om hjälp med att bygga en dirtcykelbana bakom Lillsjöskolan i Kungsängen. På tisdagen invigdes banan av Kultur- och fritidsnämndens ordförande...
  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun ska utreda möjligheten att utveckla Kungsängens IP med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som mötesplats. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Hemsö fastighets AB avser Upplands-Bro...
Upp