16SEP2021

Hög pedagogtäthet i Upplands-Bros förskolor

Upplands-Bro kommun är femte bästa kommun i Stockholms län när det kommer till antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen. Det är en ökning från plats nio där kommunen placerade sig år 2018. Det visar statistik från databasen Kolada*.

Bilden föreställer en flicka i tvåårsåldern som tittar på ett papper med förstorningsglas. Flickan har tofsar i håret, en rosarandig tröja och ett halsband på sig.

Foto: Most Photos

- Att barnen får möta kompetenta och trygga pedagoger i förskolan är en nyckel till framgång. Vi ser att det arbete förskolornas rektorer gjort för att stärka och utveckla personalgrupperna också ger effekt i form av fler högskoleutbildade pedagoger som finns nära barnen och tillsammans med barnen hjälper dem att utvecklas till sin fulla kapacitet, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.


Under de senaste åren har ett intensivt arbete med att höja kvaliteten i förskoleverksamheten pågått. Genom en rad olika projekt och utbildningar har medarbetarna getts möjlighet till utveckling som kommer barnen till gagn.

Förskolan i Sverige har sedan 1998 en läroplan som anger vilken kunskap och vilka färdigheter barnen bör ha när det är dags att gå vidare till grundskolan och förskoleklass. I läroplanen framgår tydligt att den pedagogiska verksamheten ska planeras och genomföras så att barnens utveckling och lärande stimuleras. Läroplanen sätter också fokus på att alla barn, oavsett vilken kommun i landet barnet bor i, ska få en likvärdig möjlighet till lärande, utveckling och omsorg.

- Vi ska arbeta för att barnen i skolorna i Upplands-Bro får så goda möjligheter till en bra start i livet som möjligt. Vi sätter alltid fokus på kvaliteten, det är kommunens uppgift och mål att leverera tjänster av hög kvalitet. Vi fortsätter resan till att bli den kommun i Sverige som levererar bäst välfärd till sina invånare och ger oss inte förrän vi är där, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

*Statistikdatabasen Kolada samlar in nyckeltal från samtliga kommuner och regioner i Sverige, sorterat på en rad olika parametrar. Databasen drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Relaterade nyheter

  • 25 OKT 2021
    Sedan en längre tid tillbaka arbetar Upplands-Bro kraftfullt med att skapa en säker och trygg kommun. I september 2019 påbörjade säkerhetsföretaget Rapid ett bevakningsuppdrag från Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus. Väktarna...
  • 25 OKT 2021
    – Jag precis har tagit del av tingsrättens dom och konstaterar att man inte har funnit att Kungsängenbolaget har kunnat påvisa några omständigheter för att fastighetsöverlåtelseavtalet är oskäligt, det lämnas utan avseende, säger Ida...
  • 21 OKT 2021
    Här hittar du årets höstlovsprogram med massor av roliga aktiviteter. Fler aktiviteter kommer publiceras löpande, trevligt lov!
Upp