13SEP2021

Två nya broar byggs i Upplands-Bro

Trafikverket har inlett byggnationen av två nya öppningsbara broar i Upplands-Bro. Den ena vid Almarestäket mot Järfälla och den andra vid Erikssund mot Sigtuna.

Två bilder på två olika broar.

Till vänster syns nuvarande bro vid Erikssund, till höger bron vid Almarestäket. De nuvarande broarna står kvar och trafikeras under byggtiden och rivs sedan.

Almarestäket

Den nuvarande bron saknar cykelbana och cyklister måste samsas med övriga fordonsgrupper. Bron har uppnått sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet vilket innebär att tung trafik inte får åka över bron.

Nu byggs en ny bro som kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och fordonsförare. Den nuvarande bron kommer att rivas efter byggtiden.

Erikssund

Den nya öppningsbara bron vid Erikssund kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt fordonsförare. Den nuvarande bron kommer att rivas efter byggtiden.

När den nya bron står färdig så kommer bärigheten att vara höjd. Trafiksäkerheten för fordonsförare och oskyddade trafikanter kommer att förbättras genom att de två körfälten för motortrafik breddas samt att en gång- och cykelbana inrättas.

Trafik kan passera

Vid båda brobyggena kan trafiken passera under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Byggtiden är tre år.

Relaterade nyheter

  • 9 DEC 2021
    I Upplands-Bro växer en stor mängd mistel. Kommunen har nu utfört ett beskärningsarbete för att vårda värdträden som misteln växer på. Den som vill kan hämta ett gratis knippe mistel på torgen i Kungsängen eller Bro från fredag 10...
  • 26 OKT 2021
    Du som bor och vistas i Kungsängen – hur upplever du din närmiljö? Följ med på promenad i området och berätta. Välkommen onsdag 3 november klockan 17-19. Samling vid dagcentralen, Torget 4 i Kungsängen.
  • 12 OKT 2021
    Du som bor och vistas i Brunna – hur upplever du din närmiljö? Följ med på promenad i området och berätta. Välkommen onsdag 20 oktober klockan 17-19. Samling i Hagnässkolans matsal.
Upp