30AUG2021

Dags för SCBs medborgarundersökning – Vad tycker Du om Upplands-Bro kommun?

Den 6 september är första dag för utskick av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Det är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner, för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Enkäten genomförs som en urvalsundersökning bland kommunens medborgare som är över 18 år. I Upplands-Bro kommun går enkäten slumpmässigt ut till 1 200 invånare. De som är utvalda kan välja att svara på enkäten på webb eller papper. Du som svarar på enkäten är anonym.

Enkäten består av 128 frågor och några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

 • -Dina åsikter är mycket viktiga för oss, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande. Ta tillfället och delge oss vad du är nöjd med i Upplands-Bro kommun och vad som kan förbättras. Enkäten är en del i vårt arbete med att förbättra service och tjänster.

Insamlingen för årets undersökning sker mellan augusti och november. Under den tiden kommer SCB att gå ut med

 • - Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten
 • - Pappersenkät och inloggningsuppgifter till webbenkäten
 • - Påminnelse utan enkät, med inloggningsuppgifter till webbenkäten
 • - Påminnelse med ny pappersenkät, och inloggningsuppgifter till webbenkäten.

Alla utskick från SCB till uppgiftslämnare kommer att ske via post.

Relaterade nyheter

 • 28 JAN 2022
  Ett mycket gott företagsklimat, högt betyg för bra bemötande av kommunens tjänstepersoner och hela 78,6 procent av eleverna i årskurs 9 som är nöjda med sin skola. Det är några av höjdpunkterna för Upplands-Bro kommun i Sveriges Kommuner...
 • 28 JAN 2022
  Upplands-Bro kommun har ett starkt näringsliv med nära 3000 registrerade företag. Under 2021 genomförde Upplands-Bro kommun över 100 företagsbesök, fler besök än under både 2020 och 2019 tillsammans. Den ökade dialogen med näringslivet...
 • 27 JAN 2022
  Torsdagen den 27 januari är det hemtjänstens dag i Sverige. En dag då den viktiga hemtjänsten uppmärksammas på olika vis runt om i landet. Vad kan vara bättre än att presentera några av de hjältar som arbetar inom hemtjänsten i Upplands-Bro...
Upp