30AUG2021

Dags för SCBs medborgarundersökning – Vad tycker Du om Upplands-Bro kommun?

Den 6 september är första dag för utskick av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Det är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner, för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Enkäten genomförs som en urvalsundersökning bland kommunens medborgare som är över 18 år. I Upplands-Bro kommun går enkäten slumpmässigt ut till 1 200 invånare. De som är utvalda kan välja att svara på enkäten på webb eller papper. Du som svarar på enkäten är anonym.

Enkäten består av 128 frågor och några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

 • -Dina åsikter är mycket viktiga för oss, säger Fredrik Kjos, (M) kommunstyrelsens ordförande. Ta tillfället och delge oss vad du är nöjd med i Upplands-Bro kommun och vad som kan förbättras. Enkäten är en del i vårt arbete med att förbättra service och tjänster.

Insamlingen för årets undersökning sker mellan augusti och november. Under den tiden kommer SCB att gå ut med

 • - Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten
 • - Pappersenkät och inloggningsuppgifter till webbenkäten
 • - Påminnelse utan enkät, med inloggningsuppgifter till webbenkäten
 • - Påminnelse med ny pappersenkät, och inloggningsuppgifter till webbenkäten.

Alla utskick från SCB till uppgiftslämnare kommer att ske via post.

Relaterade nyheter

 • 15 OKT 2021
  Vikten av att arbeta tillsammans - skola och vårdnadshavare, och att gemensamt stå upp för att aldrig tolerera ett kränkande språkbruk. Det var metoden som Maria Ohlin, lärare på Bergaskolan i Upplands-Bro kommun, och hennes kolleger...
 • 15 OKT 2021
  Under fredagen lanseras en ny digitaliseringsportal på kommunens webbplats. Här kan du läsa mer hur kommunens digitala tjänster kan underlätta för dig som invånare och om det arbete med digitalisering och utveckling som kommunen gjort...
 • 15 OKT 2021
  Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
Upp