24AUG2021

Ida Texell inspirationstalar om barn som rättighetsbärare

Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell talar på Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens den 26 – 27 augusti. Temat är Barn, unga och den öppna ungdomsverksamheten.

Den digitala årskonferensen genomförs i samarbete med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer och samlar såväl praktiker som nationella och lokala experter.

Ida Texell kommer att tala om barn som rättighetsbärare, men även om ledarskap, framtid samt Barnkonventionen.

- Arbetet med mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Agenda2030 och ledarskap hänger tydligt samman med varandra. SKR och Barnombudsmannen har mycket bra stöd och inspiration för alla oss som vill skapa framtidens offentliga sektor, säger Ida Texell. Jag är stolt att jag fick äran och förmånen att medverka och lyssna in vid Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årsmöte. Jag är även mycket imponerad och över det goda arbete som utförs av Sveriges kommuner inom ramen för det demokratiska uppdraget.

Ida Texell medverkade 2016 - 2019 i den svenska Agenda 2030-delegationen. Hon har haft och har styrelseuppdrag där hon har gjort turnaround, på Civilförsvarsförbundet som andre vice ordförande och som styrelseledamot fusionerat Pacta och KFS AB in i Sobona.

Ida Texell är även ordförande för Scouterna, en organisation som engagerar över 75 000 medlemmar.

Relaterade nyheter

  • 25 OKT 2021
    Sedan en längre tid tillbaka arbetar Upplands-Bro kraftfullt med att skapa en säker och trygg kommun. I september 2019 påbörjade säkerhetsföretaget Rapid ett bevakningsuppdrag från Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus. Väktarna...
  • 25 OKT 2021
    – Jag precis har tagit del av tingsrättens dom och konstaterar att man inte har funnit att Kungsängenbolaget har kunnat påvisa några omständigheter för att fastighetsöverlåtelseavtalet är oskäligt, det lämnas utan avseende, säger Ida...
  • 21 OKT 2021
    Här hittar du årets höstlovsprogram med massor av roliga aktiviteter. Fler aktiviteter kommer publiceras löpande, trevligt lov!
Upp