20AUG2021

Ny konstklubb lockar barn och unga i Bro

Under den gångna veckan har barn och unga fått möjligheten att använda sin kreativitet i Stjärnparken, i Bro. Detta tack vare en ny konstworkshop, Ungdomarnas Konstklubb (UKK).

Ledaren för workshopen, Jenny Berntsson, frågar 6-åriga Yamai Vergara-Falksveden vad han vill skriva på fikarna i loppan han skapat.

Ledaren för workshopen, Jenny Berntsson, frågar 6-åriga Yamai Vergara-Falksveden vad han vill skriva på fikarna i loppan han skapat.

Bakom projektet står Jenny Berntsson, konstnär och boende i Upplands-Bro kommun, som under våren 2021 startade UB Konst, Upplands-Bro Konstförening.


– UKK är en del av Upplands-Bro Konstförening, och det här projektet med workshopen för barnen ser jag som uppstarten för konstföreningen.


– Konstklubbens inriktning är att skapa konstprojekt som lägger sig i samhällsutvecklingen och är socialt engagerande. Det handlar om att vara i det offentliga rummet och samverka med dem som finns på platsen. En annan viktig del är att vi arbetar med skapande som inte bygger på att man måste vara duktig, utan att konsten växer fram under arbetets gång, berättar Jenny Berntsson.

En av aktiviteterna under veckan var vikmålningar, där svart bläck använts till konstverken.

En av aktiviteterna under veckan var vikmålningar, där svart bläck använts till konstverken.

Jenny hjälper barnen att skriva i deras loppor.

Jenny hjälper barnen att skriva i deras loppor.

Hon har tidigare jobbat med både vuxna och barn i liknande projekt, men tycker att det är extra roligt med de yngre.


– Barn är oftast mer öppna i sinnet. De har en ingång till den öppna och fria tankevärlden i större utsträckning än vuxna.
Eftersom workshopen hölls utomhus var det regniga vädret en stor utmaning under veckan. Trots det det kom omkring 30 barn per dag, många spontant men också en del från förskolor i närheten.


– Jag är väldigt nöjd med att så många hittat hit med tanke på vädret. Att sedan barn kommit tillbaka under veckan ser jag som en bekräftelse på att vi lyckats, säger Jenny Berntsson.

Att bygga platsen för workshopen av slanor och presenning var en del av konstprojektet.

Att bygga platsen för workshopen av slanor och presenning var en del av konstprojektet.

Förutom att bygga själva platsen för workshopen tillsammans med barnen, som en del av konstprojektet, har det också skapats vikmålningar och så kallade loppor.


En av barnen på plats vid vårt besök är 6-åriga Yamai Vergara-Falksveden. Han håller på att göra klar sin loppa, en figur som man viker av ett papper, där man målar insidan med olika färger och sedan skriver till frågor eller uppmaningar bakom flikarna.
– Jag vill att det ska stå... Vilken lunch gillar du? säger han till Jenny som hjälper honom att skriva in texten på en av flikarna.


Carolina Vergara, Yamais mamma, är också på plats.
– Det här projektet är så positivt! Det finns ganska mycket för ungdomar att göra här i Bro, men de mindre barnen glöms ofta bort. Det behövs kreativitet för dem!

FAKTARUTA
Ungdomarnas Konstklubb är en pilot för ett större konstklubbprojekt med stöd ifrån Konstfrämjandet Västmanland, UB Konst och Upplands-Bro kommun. Totalt kommer piloten att utföras i fyra olika vänprojekt på flera orter; Råby i Västerås, Norberg i Västmanland, Råslätt i Jönköping och nu även i Bro.

Relaterade nyheter

  • 19 MAJ 2022
    Invigningen av den nya friluftsgården vid Lillsjön skulle ha varit i maj månad, men en vattenskada har satt stopp för det. Troligen kan byggnaden inte tas i bruk förrän i augusti.
  • 18 MAJ 2022
    För ett år sedan skrev cykelentusiasten Melvin Johansson ett brev till kommunen och frågade om hjälp med att bygga en dirtcykelbana bakom Lillsjöskolan i Kungsängen. På tisdagen invigdes banan av Kultur- och fritidsnämndens ordförande...
  • 9 MAJ 2022
    Kommunen genomför just nu två undersökningar på området kultur- och fritid. Ta några minuter och svara på frågorna i en eller båda enkäterna. Det är värdefullt för att verksamheterna ska kunna utvecklas! När du deltar har du chans...
Upp