8JUL2021

Restaurering av Lejondalssjön uppmärksammas i media

Under torsdagen uppmärksammar SVT det arbete för att förbättra vattenkvaliteten som pågår i Lejondalssjön. Arbetet påbörjades under hösten 2020 och fortsätter över sommaren 2021.

Lejonsdalssjön har höga halter av fosfor i bottenvattnet vilket bidrar till algblomning. Sjön restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastiskt men den kapaciteten är nu förbrukad och arbete pågår för att få ner halterna.

Nyligen besökte en reporter från Sveriges television Lejondalssjön där kommunekolog Maria Elfström berättade om hur arbetet med att få Lejondalssjön att må bra går. Här kan du se inslaget

I oktober 2020 påbörjades arbetet där omfattningen var cirka 40 hektar av Lejondalssjöns yta i raka stråk från norr till söder över områden med större djup än 6 meter. Det täckte in sjöns djupare områden in där behovet av behandling är störst eftersom tidigare utsläpp ansamlats i djuphålorna.


Arbetet fortgår under hela sommaren 2021 och beräknas vara klart under september/oktober.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp