30JUN2021

På granskning: Förslag till detaljplan om 850 bostäder i Brunna

Den 16 juni beslutade samhällsbyggnadsutskottet att skicka ut förslaget till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 i centrala Brunna på granskning. Här planeras för cirka 850 bostäder, skola, förskola och service.

Skiss över ett torg med uteservering.

Visionsskiss över torg i framtida bostadskvarter i Brunna. Illustration: Arkitema

I centrala Brunna planeras för att bygga cirka 850 bostäder, en blandning av radhus, kedjehus och lägenheter. Här finns också planer på att bygga förskola och grundskola och göra det möjligt för olika verksamheter, som exempelvis matbutiker, att etablera sig.

Förslaget till ny detaljplan för fastigheten (Viby 19:3) var ute på samråd hösten 2020. Då kunde allmänheten och berörda remissinstanser tycka till om förslaget. Nu har det bearbetats och anpassats utifrån de synpunkter som kom in och det är dags för granskning.

Flera av yttrandena under samrådet handlade om buller, trafiksituationen i området, hushöjder och framkomligheten för större fordon.

Några exempel på förändringar

 • Högsta tillåtna hushöjd har sänkts och förslaget möjliggör nu för en större andel småhus och lägre andel flerbostadshus.
 • Den föreslagna förskolan har flyttats från Effektvägen till en friliggande byggnad längre in i samma kvarter. Lokalgatan (för motorfordon) i kvarteret har ersatts med en gång- och cykelbana.
 • Planbestämmelser i förslaget har preciserats sedan samrådet, efter fördjupade utredningar.
 • Planområdet har utökats till att även omfatta Effektvägens ombyggnad.

Se filmen! Här får du en sammanfattning av förslaget

Ställ dina frågor!

Under granskningsperioden kommer kommunen att hålla informationsmöten. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen.

När? Torsdagen 19 augusti.

Hur? För att inte bli för många i lokalen blir det tre mötestillfällen. Anmäl dig till ett av dessa tillfällen.

Möte 1: klockan 16:00-16:45
Möte 2: klockan 17:00-17:45
Möte 3: klockan 18:00-18:45

Obs! Anmäl dig senast 17 augusti.

Var? Före detta Coop i Brunna (Energivägen 2, Kungsängen).

Här anmäler du dig till informationsmötet

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 30 juni - 25 augusti 2021. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 15/0583, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

 • 25 JAN 2022
  En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
 • 24 JAN 2022
  Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
 • 21 DEC 2021
  På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
Upp