24JUN2021

Strandängarna i Tibbleviken restaureras för ökad biologisk mångfald

Strandängarna i Tibbleviken i Kungsängen restaureras och nya våtmarker anläggs för att öka den biologiska mångfalden i området. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, Öråkers gård och föreningen Odla ihop och finansieras främst med medel från Länsstyrelsen.

Flygbild över strandäng.

Strandängarna vid Tibbleviken restaureras. Foto: Ben Craven

Området runt Tibbleviken är ett populärt stråk för promenader och rekreation. Nu ska strandängarna få ett lyft i syfte att öka den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras huvudsakligen med medel från Länsstyrelsen. Utöver bidraget finansieras det också av Öråkers Gård. Upplands-Bro kommun och föreningen Odla Ihop bidrar med kompetens och tid i projektet.

– Man kan säga att vi återskapar det historiska landskapet som förr hölls öppen av betande boskap. Insatsen hjälper fågellivet, fiskar, insekter och pollineringen och främjar på så sätt den biologiska mångfalden, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog.

I projektet ingår även att höja rekreationsvärdet. Området görs mer tillgängligt, informationsskyltar har placerats ut och fågeltornet i Tibbleviken ska rustas upp.

En annan viktig del av satsningen är att man även ska anlägga en större våtmark, som ska gynna grodor, andra djur och Mälaren.

– Våtmarken kommer att fånga upp näringsläckage från åkrarna runt omkring vilket bidrar till att minska övergödningen av Mälaren, säger Johan Björklind Möllegård.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp