24JUN2021

Strandängarna i Tibbleviken restaureras för ökad biologisk mångfald

Strandängarna i Tibbleviken i Kungsängen restaureras och nya våtmarker anläggs för att öka den biologiska mångfalden i området. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, Öråkers gård och föreningen Odla ihop och finansieras främst med medel från Länsstyrelsen.

Flygbild över strandäng.

Strandängarna vid Tibbleviken restaureras. Foto: Ben Craven

Området runt Tibbleviken är ett populärt stråk för promenader och rekreation. Nu ska strandängarna få ett lyft i syfte att öka den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras huvudsakligen med medel från Länsstyrelsen. Utöver bidraget finansieras det också av Öråkers Gård. Upplands-Bro kommun och föreningen Odla Ihop bidrar med kompetens och tid i projektet.

– Man kan säga att vi återskapar det historiska landskapet som förr hölls öppen av betande boskap. Insatsen hjälper fågellivet, fiskar, insekter och pollineringen och främjar på så sätt den biologiska mångfalden, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog.

I projektet ingår även att höja rekreationsvärdet. Området görs mer tillgängligt, informationsskyltar har placerats ut och fågeltornet i Tibbleviken ska rustas upp.

En annan viktig del av satsningen är att man även ska anlägga en större våtmark, som ska gynna grodor, andra djur och Mälaren.

– Våtmarken kommer att fånga upp näringsläckage från åkrarna runt omkring vilket bidrar till att minska övergödningen av Mälaren, säger Johan Björklind Möllegård.

Relaterade nyheter

  • 21 DEC 2021
    På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
  • 20 DEC 2021
    Efter ett och ett halvt år är omvandlingen av Granhammarsvägen klar, en av kommunens mest trafikerade vägar. På måndagen 20 december nyinvigdes vägen officiellt av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.
  • 3 DEC 2021
    I Brunna pågår bygget av en ny lekpark – men vad ska den heta? Skicka in dina bästa förslag på namn!
Upp