24JUN2021

Större del av UBG:s elever når gymnasieexamen

Elever på skolgård

Trots ett utmanande år med distansundervisning för de flesta eleverna på Upplands-Brogymnasiet ökar andelen elever som uppnår gymnasieexamen. För bygg- och anläggningsprogrammet samt handelsprogrammet når samtliga elever gymnasieexamen.

Under de senaste åren har allt fler elever nått de uppsatta målen som leder till examen från Upplands-Brogymnasiet. Av de elever som slutade Upplands-Brogymnasiet 2019 uppnådde 84 procent gymnasieexamen, det vill säga att de gick ut gymnasiet med fullständiga betyg i alla ämnen. För de elever som tog studenten 2021 har 87 procent fullständiga betyg.

– Att under pågående pandemi, med de restriktioner som har funnits på gymnasiet, uppnå dessa resultat är imponerande. Jag är rörd över allas positiva inställning till att göra det bästa av situationen, såväl personal som elever. Nu önskar jag alla, ett välförtjänt, skönt sommarlov, säger Lisa Edwards (C), ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Under det gångna året, som kantats av restriktioner med anledning av pandemin, har de flesta elever på Upplands-Brogymnasiet haft en kombination av distansundervisning och undervisning i skolan enligt ett rullande schema. Distansundervisningen har kommit att ställa helt andra krav på elevernas egen förmåga till skolarbete än vad ett vanligt skolår gör.

– Det är mycket glädjande att eleverna så tydligt visat att de är mogna att ta ansvar för sitt lärande. Under en svår situation har eleverna på ett mycket ansvarsfullt sätt utvecklat sina skolresultat på ett imponerande vis. Hela organisationen, såväl lärare som elever, har verkligen kommit att prövas under det gångna året. Att då lyckas prestera dessa resultat är verkligen ett styrkebesked, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro.

Relaterade nyheter

  • 23 SEP 2021
    Hur kan en utomhusyta som vuxna knappt ser förvandlas till att bli en plats att stanna till vid, leka vid och använda? Svaret är enkelt. Genom att se världen genom barnens ögon. Detta testas nu i Upplands-Bro.   
  • 22 SEP 2021
    Teambuilding i olika former var i fokus när alla program på skolan ordnade aktiviteter för eleverna. SA och EK gick runt till olika stationer på skolan och blev utmanade i bl a charader, musikquiz och hinderbana. Flera andra program...
  • 6 SEP 2021
    Tisdag den 14 september klockan 18.00 håller UBG föräldramöte för vårdnadshavare till elever i åk 1. På grund av pandemin kommer mötet att genomföras klassvis i olika salar.
Upp