23JUN2021

Namntävlingen avgjord: ”Kungshallen” vinnare

Namnförslaget skickades in till kommunens namntävling och fick sedan flest röster av de tre finalistnamnen. Nu står det klart att den nya sporthallen i Kungsängen ska heta Kungshallen.

Fasaden på sporthall. Konstverk i form av blå figur framför.

Nu står det klart att den nya sporthallen i Kungsängen ska heta Kungshallen.

Den nya sporthallen i Kungsängen, särskilt anpassad för bordtennis, invigdes i september 2020 med tal och bandklippning. Det digitala evenemanget genomfördes tillsammans med pingisföreningarna Tibble-Kungsängen BTK och Bro IK, samt pingisproffset Anthony Tran och legendaren JO Waldner.

Entrén smyckades med minst sagt uppmärksammad konst, i form av verket Ping Pong av konstnären Peter Johansson.

Och nu har hallen fått sitt namn. Kungshallen.

Beslutet fattades formellt i tekniska nämnden 14 juni. Namnet är ett av flera förslag som skickades in från allmänheten i den namntävling som utlystes i december 2020. Efter en genomgång av bidragen gick tre namn vidare till final, som Upplands-Brobor i alla åldrar kunde rösta på, vilket 116 personer valde att göra.

Kungshallen vann med 68 röster mot Klockhallen (27 röster) och Kungsbrohallen (21 röster).

Snart kommer det nya namnet att synas tydligt, en rejäl skylt till fasaden är beställd.

Bra namn

När en byggnad eller plats ska namnges i kommunen finns vissa regler som namnet måste följa för att kunna godkännas, berättar Lina Delde, ordförande i kommunens namnberedning.

– Kommunens namnpolicy handlar bland annat om att vi ska utgå från våra kulturhistoriska miljöer. Namnet ska också vara lätt att uttala, minnas och enkelt att skriva. Vi fick in många bra och roliga förslag i den här tävlingen. Tre av namnen som låg i linje med policyn gick vidare. Vinnarnamnet Kungshallen har en tydlig koppling till Kungsängen, ett tydligt och bra namn, säger hon.

Det tycker även tekniska nämndens ordförande, Marcus Sköld (M).

– För att namnsätta den här hallen valde vi att låta kommunmedborgarna komma med förslag på namn och även rösta på de inkomna förslagen. Ett mycket lyckat tillvägagångssätt. Vi vill ju ha medborgarnas åsikter för de beslut vi fattar, så det här konceptet kommer att användas fler gånger. Tack Upplands-Brobor för ett bra namn! säger Marcus Sköld.

Relaterade nyheter

  • 28 SEP 2021
    Nu är det klart vilken som blir Årets Upplands-Broförening 2021. Det nyinstiftade priset går till Tibble Sjöscoutkår. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde 28 september.
  • 3 SEP 2021
    Med Stockholm Art Trail vill Stockholms läns museum locka konstpubliken till länets konsthallar. Startskottet gick den 1 september. Detta är ett sätt att sprida kunskap om en del av all den fantastiska kultur som finns i länet.
  • 28 AUG 2021
    Målningar, skulpturer, textil och mer därtill. 64 konstnärer och konsthantverkare deltar i årets konstrunda i Upplands-Bro. Från lördag 28 augusti kan du se verk från varje deltagare i en gemensam presentationsutställning i konsthallen...
Upp