14JUN2021

Restaurering av Lejondalssjön i full gång

Efter en paus över vintern och våren har nu arbetet med att restaurera Lejondalssjön återupptagits. Den specialbyggda båten som används kommer att vara på sjön ända fram till september - oktober.

Båten som renar Lejondalssjön.

Båten som renar Lejondalssjön kör ännu en vända för att sprida aluminiumsalterna.

Arbetet smygstartade redan i oktober 2020, men tog en paus över vintern.

Det är en omfattande plan som kommunen har antagit för att förbättra vattenkvaliteten. Sjön är övergödd och höga halter av fosfor i bottenvattnet bidrar till algblomningen. Efter en restaurering på 1990-talet förbättrade situationen, men nu krävs en ny insats.


I stället för att sprida aluminiumsaltet i ytvattnet, som är en vanlig åtgärd, används en teknik med specialbyggda slangar som sprider saltet i sjöns bottensediment.


– Det här gör att träffsäkerheten blir mycket bättre. Behandlingen sker där den gör som mest nytta. Normalt sett ser man resultatet inom bara ett par dagar. Vattnet i sjön blir mycket klarare, säger Göran Andersson på Vattenresurs AB som på kommunens uppdrag ansvarar för restaureringen av sjön.

Se ett kort videoklipp om båten som renar sjön:

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp