10JUN2021

Drop in-möte om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Bro. Nu är förslaget ute på granskning och kommunen bjuder in till två drop in-möten, då vi berättar om förslaget och svarar på frågor. Tisdag 15 juni är det dags för första mötet.

Flygbild över Bro centrum.

Bild över bro centrum.

I FÖP Bro zoomar vi in på Bro tätort och ger förslag på bland annat hur väg- , gång- och cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med fler bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar fram till 2040.

Planförslaget är nu ute på granskning under perioden 7 juni - 30 september 2021.

Två informationsmöten

Nu bjuder vi in till det första av två informationsmöten.

Upplägget är drop in, du kan alltså komma när som helst under mötestiden. Titta på planförslaget, ställ frågor eller diskutera förslaget med handläggarna som arbetar med innehållet.

När? Tisdag 15 juni klockan 13-15, drop in.

Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Vid dåligt väder håller vi till på Kafé Nyfiket. Observera att kaféet bara kan släppa in högst 8 personer i taget till följd av coronapandemin. Om det blir kö gäller turordning.

Nästa drop in-möte hålls torsdag 26 augusti klockan 18-20. Även då på Bro torg, utanför Brohuset.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 7 juni till och med 30 september. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0015, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 21 DEC 2021
    På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
Upp