10JUN2021

Drop in-möte om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Bro. Nu är förslaget ute på granskning och kommunen bjuder in till två drop in-möten, då vi berättar om förslaget och svarar på frågor. Tisdag 15 juni är det dags för första mötet.

Flygbild över Bro centrum.

Bild över bro centrum.

I FÖP Bro zoomar vi in på Bro tätort och ger förslag på bland annat hur väg- , gång- och cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med fler bostäder, och hur vi kan rusta kommunen för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar fram till 2040.

Planförslaget är nu ute på granskning under perioden 7 juni - 30 september 2021.

Två informationsmöten

Nu bjuder vi in till det första av två informationsmöten.

Upplägget är drop in, du kan alltså komma när som helst under mötestiden. Titta på planförslaget, ställ frågor eller diskutera förslaget med handläggarna som arbetar med innehållet.

När? Tisdag 15 juni klockan 13-15, drop in.

Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Vid dåligt väder håller vi till på Kafé Nyfiket. Observera att kaféet bara kan släppa in högst 8 personer i taget till följd av coronapandemin. Om det blir kö gäller turordning.

Nästa drop in-möte hålls torsdag 26 augusti klockan 18-20. Även då på Bro torg, utanför Brohuset.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 7 juni till och med 30 september. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0015, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Relaterade nyheter

  • 14 JUN 2021
    Efter en paus över vintern och våren har nu arbetet med att restaurera Lejondalssjön återupptagits. Den specialbyggda båten som används kommer att vara på sjön ända fram till september - oktober.
  • 2 JUN 2021
    Skorstenen på EON:s gamla panncentral i Bro centrum ska rivas. I och med det försvinner det 58 meter höga landmärket. Den 7 juni sätter arbetet igång.
  • 2 JUN 2021
    Vad kan en enskild invånare göra för att leva mer hållbart? Svaret har Upplands-Bro kommuns energi- och klimatrådgivare, som kan ge individuella råd kring hur energianvändningen och miljöpåverkan kan minskas – och pengar sparas.
Upp