2JUN2021

Nu rivs uttjänta skorstenen i Bro

Skorstenen på EON:s gamla panncentral i Bro centrum ska rivas. I och med det försvinner det 58 meter höga landmärket. Den 7 juni sätter arbetet igång.

Flygbild över Eons gamla panncentral.

Nu ska skorstenen rivas.

I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från byggnaden vid Bro centrum, vars skorsten är som ett landmärke.

2020 flyttade EON sina värmepannor därifrån, till den moderna anläggningen i Högbytorp. Kvar finns en elnätsstation, som också kommer att flyttas så småningom.

Nästa vecka påbörjas alltså arbetet med att riva den höga skorstenen som sträcker sig 58 meter upp mot himlen.

– Arbetet inleds den 7 juni och kommer att pågå i en vecka ungefär. Med hjälp av kranbilar kommer skorstenen att tas ner i sektioner, uppifrån och ner, säger Stefan Göransson, förvaltare på Upplands-Brohus.

En fråga inför rivningen har varit vart man ska flytta den mobilantenn som har suttit på skorsten, det är nu löst.

Eftersom byggnaden inte längre fyller samma funktion som tidigare så kommer kommunen tillsammans med Upplands-Brohus att se över hur platsen kan utvecklas framöver, som en del i det större arbetet med att utveckla de centrala delarna av Bro.

Upplands-Brohus har idag en del verksamhet i byggnaden och här finns också företagets bilar och maskiner men man tittar nu på nya lokaler.

Någon lång flytt blir det dock inte, enligt Ann Hermansson Alm, VD på Upplands-Brohus.

– Vi kommer att finnas kvar här i Bro. Vi ska hitta alternativa lokaler för att kunna upprätthålla servicen gentemot våra hyresgäster, säger hon.

Relaterade nyheter

  • 25 JAN 2022
    En ny detaljplan som ska möjliggöra bygget av två flerbostadshus vid Stationsvägen i Bro går nu ut på samråd. På fastigheten ligger Viktor Jonsson-huset, en av de äldsta byggnaderna i Bro, som enligt förslaget ska bevaras. Den som...
  • 24 JAN 2022
    Området kring det tidigare lantbruksgymnasiet i Säbyholm ska utvecklas. Här planeras för nya bostäder, en badplats och restaurering av småbåtsbryggor. Ett förslag till detaljplan går nu ut för granskning. Den som vill kan tycka till...
  • 21 DEC 2021
    På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
Upp