1JUN2021

Kommundirektör Ida Texell i intervju om det demokratiska samtalet och civilsamhällets roll

I en intervju på nyhetssajten Altinget pratar kommundirektör Ida Texell om vikten av att engagera människor i ett öppet samtal om demokratin och utvecklar sin syn på vilka effekter coronapandemin haft för civilsamhället.

Porträtt på kvinna.

Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Ida Texell är förutom kommundirektör i Upplands-Bro även ordförande för Scouterna Sverige. Hon har ett mångårigt engagemang i civilsamhällesfrågor och lång erfarenhet av hållbarhetsarbete.

I intervjun, som är en del av en enkätserie, gjord av den politiskt oberoende nyhetssajten Altinget, får hon tillsammans med andra civilsamhällesprofiler bland annat svara på frågan: ”Nämn en stor utmaning som civilsamhället bör ta tag i”.

Ida Texell lyfter vikten av att engagera människor i ett öppet samtal om demokratin. Hon pratar också om hur viktigt det är att stärka förståelsen för, och inflytandet över, beslutsfattandet samt tilliten till samhällets institutioner.

– Det här är frågor som vi arbetar kontinuerligt med i Upplands-Bro kommun. Ökad delaktighet är till exempel en viktig del av arbetet i vår tioåriga satsning Omdaning Bro. Att människor inkluderas, känner att de har en aktiv roll och ges möjlighet att påverka sin omgivning är avgörande för ett socialt hållbart samhälle. Vi arbetar konkret med detta genom metodutveckling, ett arbete som nyligen beviljades två miljoner kronor från statliga Delegationen mot segregation, säger Ida Texell.

Relaterade nyheter

  • 15 JUL 2021
    Dubbelbemanning av väktarpatrullerna i Upplands-Bro kommun är en trygghetsframgång. Satsningen har fungerat så väl att säkerhetsföretaget Rapid nu kopierar den unika lösningen som erbjudande till andra Stockholmskommuner. -Det är...
  • 13 JUL 2021
    De samlas på Snickarvägen 56 i Bro, varje vardagsmorgon. Den andra av totalt tre feriejobbs-perioder har börjat och efter en kort genomgång går alla ungdomar iväg till de väntande uppdragen.
  • 9 JUL 2021
    Upplands-Bro kommun har aktiverat en lång rad trygghetsåtgärder under året. Några delar i detta är Trygghetscentret, fältgruppens uppsökande verksamhet, grannsamverkan, torgaktivering i Bro samt att 370 ungdomar i sommar ges möjlighet...
Upp