26MAJ2021

Fördjupad översiktsplan för Bro går ut på granskning

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj att skicka ut förslaget om fördjupad översiktsplan för Bro på granskning. Allmänheten har möjlighet att tycka till om förslaget från 7 juni till och med 30 september.

Flygbild över Bro centrum.

Bro torg uppifrån. Här kommer informationsmöten att hållas i juni och augusti, se faktaruta för mer information.

Kommunen tar fram fördjupade översiktsplaner, FÖP, för kommunens tätorter, Kungsängen och Bro. Anledningen är att Upplands-Bro växer och förtätas och det finns ett behov av långsiktiga strategier för tätorterna, inte minst som ett led i arbetet för att uppnå en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Sommaren 2020 var förslaget ute på samråd. Då hade Upplands-Broborna och andra remissinstanser möjlighet att tycka till om förslaget.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om nästa steg för delen som handlar om Bro. Ett reviderat förslag till FÖP Bro, där man tagit hänsyn till synpunkter och yttranden som kom in under samrådet, går nu ut för granskning. FÖP Kungsängen kommer att skickas på granskning senare.

Fokus på hållbarhet

Fyra teman har genomsyrat arbetet med de fördjupade översiktsplanerna: Social hållbarhet, barnperspektiv i planeringen, ett förändrat klimat samt trafikens brister och behov.

Social hållbarhet är även ramen för Omdaning Bro, en tioåring satsning som inletts i vår och som handlar om att utveckla bostäder, arbetsliv, näringsliv och skola till ett tryggt, lugnt och mer integrerat Bro.

– Omdaning Bro kommer att innebära ett genomförande av stora delar av den fördjupade översiktsplanen för Bro när det gäller fysisk samhällsplanering. Social hållbarhet är en röd tråd i båda de här processerna, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 7 juni till och med 30 september. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0015, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Ställ dina frågor!

Under granskningsperioden kommer kommunen att hålla informationsmöten vid två tillfällen. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen.

Första mötet
När? Tisdag 15 juni klockan 13-15.
Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Andra mötet
När? Torsdag 26 augusti klockan 18-20.
Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Här kan du läsa mer om arbetet med FÖP Bro och FÖP Kungsängen.

Relaterade nyheter

  • 27 JAN 2022
    Varje år utser kommunen årets Upplands-Broare. Priset går till en eller flera personer som agerat god förebild för andra. Låter det som någon du känner? Nominera nu! Senast 20 februari 2022 behöver vi din nominering.
  • 17 JAN 2022
    Just nu är det ett ansträngt läge i flera av kommunens skolor och förskolor på grund av hög sjukfrånvaro i personalen. Vi behöver tillsammans hålla nere smittspridningen genom att följa myndigheternas rekommendationer.
  • 14 JAN 2022
    Med vaken blick söker de av allt de ser genom bilrutan. De känner varje område i Upplands-Bro kommun precis lika bra som de känner varandra. I tio år har KG Sjöblom och Tomas Arvén rattat Grannstödsbilen i Upplands-Bro kommun ihop....
Upp