26MAJ2021

Fördjupad översiktsplan för Bro går ut på granskning

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj att skicka ut förslaget om fördjupad översiktsplan för Bro på granskning. Allmänheten har möjlighet att tycka till om förslaget från 7 juni till och med 30 september.

Flygbild över Bro centrum.

Bro torg uppifrån. Här kommer informationsmöten att hållas i juni och augusti, se faktaruta för mer information.

Kommunen tar fram fördjupade översiktsplaner, FÖP, för kommunens tätorter, Kungsängen och Bro. Anledningen är att Upplands-Bro växer och förtätas och det finns ett behov av långsiktiga strategier för tätorterna, inte minst som ett led i arbetet för att uppnå en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Sommaren 2020 var förslaget ute på samråd. Då hade Upplands-Broborna och andra remissinstanser möjlighet att tycka till om förslaget.

Nu har kommunstyrelsen beslutat om nästa steg för delen som handlar om Bro. Ett reviderat förslag till FÖP Bro, där man tagit hänsyn till synpunkter och yttranden som kom in under samrådet, går nu ut för granskning. FÖP Kungsängen kommer att skickas på granskning senare.

Fokus på hållbarhet

Fyra teman har genomsyrat arbetet med de fördjupade översiktsplanerna: Social hållbarhet, barnperspektiv i planeringen, ett förändrat klimat samt trafikens brister och behov.

Social hållbarhet är även ramen för Omdaning Bro, en tioåring satsning som inletts i vår och som handlar om att utveckla bostäder, arbetsliv, näringsliv och skola till ett tryggt, lugnt och mer integrerat Bro.

– Omdaning Bro kommer att innebära ett genomförande av stora delar av den fördjupade översiktsplanen för Bro när det gäller fysisk samhällsplanering. Social hållbarhet är en röd tråd i båda de här processerna, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för granskning är 7 juni till och med 30 september. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 18/0015, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Ställ dina frågor!

Under granskningsperioden kommer kommunen att hålla informationsmöten vid två tillfällen. Då har du möjlighet att lyssna in samt ställa frågor till företrädare från kommunen.

Första mötet
När? Tisdag 15 juni klockan 13-15.
Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Andra mötet
När? Torsdag 26 augusti klockan 18-20.
Var? Bro torg, utanför Brohuset.

Här kan du läsa mer om arbetet med FÖP Bro och FÖP Kungsängen.

Relaterade nyheter

  • 12 JUN 2021
    Lördagen 12 juni gjorde vaccinationsbussen entré i Upplands-Bro. Under sommaren kommer den varje vecka att stå två dagar i Bro och två dagar i Kungsängen. Första dagen besökte kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) vaccinationsbussen...
  • 11 JUN 2021
    Budgeten för 2022 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni. Prioriterade frågor är barn och ungas utbildning, trygghet och folkhälsa, livskvalitet inom äldreomsorgen och en hållbar befolkningstillväxt. Hela budgeten vilar...
  • 9 JUN 2021
    Varje år utses en verksamhet till Årets arbetsplats i Upplands-Bro kommun. Nu står det klart att det är äldreboendet Kungsgården som får ta emot utmärkelsen för 2020. En enastående insats under pandemin bidrog till vinsten.
Upp