7MAJ2021

Konsten tar klivet in på förskolorna

I veckan var det uppstart för projektet Skapande Förskola. Tre konstnärer kommer under året, tillsammans med barn på sju förskolor i Upplands-Bro, att skapa konst som ska stärka barnens kreativitet och tillgång kulturens alla uttrycksformer.

Juni och Mason, 6 år gamla, i full färd med att måla sina konstverk.

Juni och Mason, 6 år gamla, i full färd med att måla sina konstverk.

Tidigare har grundskolorna arbetat med skapande-projekten. Nu inkluderas även förskolorna som ett test. Först ut är Norrboda förskola, där 16 barn i Natur- och kulturgruppen får möjligheten att arbeta med konstnären Johan Suneson. Vi hittar honom på knä i förskolans sandlåda där han tillsammans med barnen gjuter gipsfigurer. Figurer som tillsammans med målade träbitar ska bilda fantasifulla träd.
– Jag har försökt att hitta på något till barnen som är ganska fritt och som inte fanns förut. I naturen kan saker se ut hursomhelst, och detsamma gäller ju för konst, säger Johan Suneson.

Konstnären Johan Suneson och 6-åriga Enes fyller en sandgrop med gips.

Konstnären Johan Suneson och 6-åriga Enes fyller en sandgrop med gips.

En av de yngre konstnärerna, Mason 6 år, sitter vid ett av uteborden och målar på sina träbitar koncentrerat.
– Jag målar pinnar och som ska bli till ett träd. Grönt och blått är mina favoritfärger, konstaterar han.

Träpinnarna målas i fantasifulla mönster.

Träpinnarna målas i fantasifulla mönster.

Förskollärare Åsa Persson arbetar med barngruppen Natur och kultur, som tillbringar mycket tid utomhus i skog och mark men också med att skapa konst.
– Det här projektet är jättekul och jätteinspirerande! Det fångar alla sinnen och skapar stunder för diskussioner. Vi har jobbat kreativt med massor av olika material och konstformer, men jag har aldrig tänkt att man kunde använda gips på det här sättet, säger hon.


Ett av konstverken som barnen på Norrboda förskola skapat.

Ett av konstverken som barnen på Norrboda förskola skapat.

Förhoppningen var från början att konstverken från projektet skulle kunna visas på en utställning i Kungsängens konsthall.

– Det skulle ha varit fantastiskt kul, men på grund av restriktionerna kring Covid-19 så har vi fått ställa in det, säger kulturassistent Amanda Norlander, som leder projektet med konst i förskolan.

FAKTA

Skapande Förskola är ett projekt som genomförs med stöd av pengar från Statens kulturråd, där syftet är att integrera konst och kultur i skolornas arbete.
I Upplands-Bro deltar konstnärerna Karin Lind, Marit Lindberg och Johan Suneson och förskolorna Artisten, Ekhammar, Hagnäs, Kristallen, Norrboda, Rosenängen och Råby.

Relaterade nyheter

  • 3 SEP 2021
    Med Stockholm Art Trail vill Stockholms läns museum locka konstpubliken till länets konsthallar. Startskottet gick den 1 september. Detta är ett sätt att sprida kunskap om en del av all den fantastiska kultur som finns i länet.
  • 28 AUG 2021
    Målningar, skulpturer, textil och mer därtill. 64 konstnärer och konsthantverkare deltar i årets konstrunda i Upplands-Bro. Från lördag 28 augusti kan du se verk från varje deltagare i en gemensam presentationsutställning i konsthallen...
  • 20 AUG 2021
    Under den gångna veckan har barn och unga fått möjligheten att använda sin kreativitet i Stjärnparken, i Bro. Detta tack vare en ny konstworkshop, Ungdomarnas Konstklubb (UKK).
Upp