22APR2021

Toppbetyg för kommunens service till lokala näringslivet

Upplands-Bro klättrar till topp-tio av 181 kommuner som deltar i den årliga NKI-rankingen (Nöjd-kund-index) som presenteras idag, 22 april. Rankingen gäller kommunernas service till lokala företag. Bland de 55 kommunerna inom Stockholm Business Alliance ligger Upplands-Bro på en fin tredjeplats.

En man i ett bageri.

Dani Falksund-Abdallahad på Petjos café och konditori samt nya bageri ser kontakterna med kommunen som en tillgång.

Varje år undersöks hur företagare tycker att Sveriges kommuner sköter sin myndighetsutövning gentemot näringslivet. Nu är resultatet från 2020 års undersökning här och företagarna i Upplands-Bro ger höga betyg till kommunens service.

Kommunen klättrar i sitt totala resultat, från 76 till 83 NKI. Det innebär att Upplands-Bro nu ligger på nionde plats bland de 181 kommuner i landet som deltar i undersökningen, en tydlig förbättring från plats 53 året före.

Inom miljö- och hälsoskydd tar man ett stort kliv uppåt och när det gäller livsmedelskontroller behåller verksamheten sin höga ranking på 89 av 100.

– Det är oerhört glädjande att företagen känner att de får god service i vår kommun. De lokala företagen är mycket viktiga för oss, inte minst för att de skapar jobb här i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det som bedöms i undersökningen är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– För oss är det viktigt med god dialog, nära samverkan och att vi utvecklar vår service. Det senaste året har vi satsat på kompetensutveckling genom bland annat utbildningskonceptet Förenkla helt enkelt, som handlar om myndighetsutövning, tillgänglighet och bemötande. Bättre bemötande och utveckling av verksamhet är frågor som vi arbetar med kontinuerligt och jag är stolt över den utveckling vi ser, säger Ida Texell, kommundirektör.

Även Brandkåren Attundas brandskyddsarbete, som bedöms i samma undersökning, klättrar i rankingen.

”En tillgång för oss företagare”

Petjos café och konditori i Kungsängen drivs av Dani Falksund-Abdallahad och hans två bröder. De ser kommunens regelbundna livsmedelskontroller som en tillgång.

– För oss som småföretagare är det ett tillfälle att få tips och ställa frågor. Kontrollanterna i Upplands-Bro är tydliga med att de vill arbeta tillsammans med oss. Det är otroligt viktigt och ger förtroende, säger Dani Falksund-Abdallahad.

När företaget förra året skulle växa med ett bageri vägg i vägg med kafét tog han och bröderna själva kontakt med kommunen.

– Vi fick hjälp att se över förutsättningarna i lokalen. Det visade sig att ventilationen behövde bytas. Genom att vi fick hjälp med detta innan vi satte igång att bygga så sparade vi pengar. Så det är ett tips. Jag har pratat med kontrollanterna många gånger. De är tillgängliga och jag har alltid fått ett fantastiskt bemötande, säger Dani Falksund Abdallahad.

NKI Upplands-Bro kommunärenden 2020 (2019 inom parentes)

Bygglov: 78 (81)
Miljö- och hälsoskydd: 71 (58)
Livsmedelskontroll: 89 (89)
Serveringstillstånd: För få ärenden 2020 för att bedöma. (100)
Brandskydd: 87 (83)

Sammanlagt: 83
(2019: 76, 2018: 76, 2017: 75)

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp