12APR2021

Kommunen slopar två års avgifter för alkoholtillsyn

Besöksnäringen och restauranger har drabbats hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. Kommunfullmäktige har därför beslutat att slopa de årliga avgifterna för alkoholtillsyn, både för 2020 och 2021.

Kommunhusets fasad.

Företagen får fakturan året efter att tillsynen skett. I år skulle de alltså ha betalat för 2020 års tillsyn – om allt var som vanligt.

På grund av den negativa effekt som pandemin har orsakat besöks- och restaurangnäringarna kommer företagen i Upplands-Bro inte att behöva betala något i år, och inte heller 2022 (då årets tillsyn skulle ha fakturerats).

Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige 31 mars.

– Det här är ett sätt att underlätta för branscher i vår kommun som har drabbats oerhört hårt av pandemin. Det kommer att vara ett stöd för såväl konferensanläggningar som restauranger, bägge viktiga näringar för en levande och attraktiv kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp