9APR2021

Näringslivsträff med information om kommande samhällsutveckling i Bro

Den 8 april samlades politiker, tjänstepersoner och lokala företag för en digital näringslivsträff. Dagen innehöll information om hur kommunen ska växa och utvecklas framöver, samt om arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.

Drönarbild över Bro centrum.

Bro centrum.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) inledde mötet och lyfte bland annat en planerad satsning inom samhällsutveckling, Omdaning Bro.

Han lämnade sedan över till projektledaren Maria Acaldo som har uppdraget att samordna arbetet, som är tänkt att löpa under flera års tid.

Omdaning Bro går ut på att ta ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Planeringen är igång och nu i april väntas kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet. Omdaning Bro är tänkt att pågå fram till 2030.

Kommundirektör Ida Texell informerade om fortsatta arbetet med att färdigställa kommunens nya näringslivsstrategi.

Bärande punkter i strategin är hållbar tillväxt, att även fortsatt säkerställa en god service till företag i kommunen – bland annat genom stärkt dialog och genom att erbjuda plattformar och nätverk för samverkan. En annan viktig del handlar om att öka kännedomen om Upplands-Bro som en attraktiv plats för företag att etablera sig.

Det var ett trettiotal personer som deltog i näringslivsträffen och de båda företagarföreningarna Företagarna Upplands-Bro och Damernas affärsnätverk var representerade.

Mötet avslutades med en dragning av planchefen Henric Carlson om de större detaljplaner som är på gång att genomföras och som visar på hur kommunen kommer att fortsätta växa de närmaste åren. I centrala Brunna planeras exempelvis för cirka 850 bostäder, en blandning av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. I planen ingår även grundskola, förskola och centrumfunktioner.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp