30MAR2021

Så ska dagvattnet hanteras långsiktigt och hållbart

Kommunen har tagit fram en dagvattenplan för att säkerställa en hållbar hantering av dagvattnet i Upplands-Bro. Nu skickas den ut på remiss.

Damm med simmande änder.

Råbydammen byggdes 2009 och renar dagvatten från delar av Bro.

Syftet är att säkerställa en hållbar hantering av dagvattnet, en utmaning som blir allt större i och med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav.

Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift.

Kommunen har flera olika roller och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, så stor vikt har lagts vid nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning, både mellan kommunens egna avdelningar och i förhållande till externa parter som exploatörer.

Dagvattenplanen har tagits fram parallellt med kommunens dagvattenpolicy. Båda är en fördjupning av kommunens VA-plan och har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige.

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Planen avslutas med en åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska revideras regelbundet.

Dagvattenplanen är på remiss till och med 31 maj 2021.

Här kan du läsa mer och även ta del av hela förslaget till dagvattenplan.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp