29MAR2021

Tyck till om förslag till detaljplan för ny skola i Bro

Mellan 29 mars och 29 april pågår samrådet om ett förslag till detaljplan för en ny skola i Bro på Kockbacka gärde. Under den perioden kan den som vill tycka till om förslaget.

SE FILMEN: I filmen ovan får du ta del av en sammanfattning av förslaget. Filmen är 9 minuter lång.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 17 mars att skicka ut förslaget på samråd. Den aktuella platsen är Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 med flera), det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill Finnstarondellen.

Förslaget innehåller flera kopplingar för gång och cykel till övriga Bro. Detta för att säkerställa trygga och säkra skolvägar för de framtida eleverna. Man föreslår även en gång- och cykelbro längs Ginnlögs väg. På så sätt skapas en genare väg från skolan till Bro IP och även de kommande nya bostadsområdena på andra sidan järnvägen.

Längs Enköpingsvägen i norr och mot järnvägen i söder planeras bullervallar för att säkerställa en god utemiljö på skolgården.

Inom området planeras för dagvattendammar som ska rena dagvattnet från Bro samtidigt som det ger en trevlig miljö för rekreation. Man planerar även för en del bostäder. Att människor rör sig i området större delar av dygnet bidrar till en tryggare plats.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget! Samrådstiden är 29 mars-29 april 2021. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen. Ange diarienummer KS 20/0607, namn och adress.

E-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Post: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen

Ställ dina frågor!

Digitala samrådsmöten kommer att hållas vid två tillfällen under onsdagen den 14 april 2021. Detta för att så många som möjligt ska kunna delta. Informationen och upplägget för mötena kommer att vara samma vid bägge tillfällen.

Första tillfället: onsdag den 14 april klockan 13:00-14:00
Andra tillfället:
onsdag den 14 april klockan 18:00-19:00.

Vid mötestillfällena kan du ställa frågor till företrädare från kommunen.

Länk till det digitala mötet hittar du här, på kommunens sida för projektet.

Skiss på skola.

Så här kan en ny skola komma att se ut. Illustration: Visbyark, Topia landskapsarkitekter.

Relaterade nyheter

  • 21 DEC 2021
    På nyårsafton, den 31 december, får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.
  • 20 DEC 2021
    Efter ett och ett halvt år är omvandlingen av Granhammarsvägen klar, en av kommunens mest trafikerade vägar. På måndagen 20 december nyinvigdes vägen officiellt av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos.
  • 3 DEC 2021
    I Brunna pågår bygget av en ny lekpark – men vad ska den heta? Skicka in dina bästa förslag på namn!
Upp