26MAR2021

Byggstart för nya Lillsjö friluftsgård

Den 6 april tas det första spadtaget för nya Lillsjö friluftsgård. Huset ska inrymma kafé, klassrum, möteslokal, värmestuga och omklädningsrum, samtidigt som hela området vid badplatsen får en rejäl ansiktslyftning. Huset beräknas stå klart våren 2022.

Lillsjöns badplats fotograferad med drönare

Lillsjöns badplats

Det var i maj 2018 som det gamla kaféet vid Lillsjöns badplats försvann i en brand. Sedan dess har planeringen för en ny byggnad pågått.

Den nya friluftsgården kommer att byggas på samma plats som det nedbrunna huset. Byggnaden blir 284 kvadratmeter stor, vilket är 88 kvadratmeter större än den gamla. Förutom kafé och omklädningsrum, som också fanns tidigare, blir det värmestuga och en lokal som kan användas för undervisning och möten.

- Lillsjöns badplats har ju beskrivits som Upplands-Bros pärla. Vi vill att området ska bli något som alla kommuninvånare kan känna en stolthet över och att vi skapar en mötesplats över generationsgränserna, säger Maria Palm, avdelningschef Fritid på Kultur- och fritidskontoret.

Fasadillustration av nya Lillsjö friluftsgård

Fasadillustration av nya Lillsjö friluftsgård

I anslutning till bygget av den nya friluftsgården kommer en rad andra förbättringar att genomföras. För att öppna upp den centrala ytan vid badplatsen rivs den gamla lekplatsen och ersätts av en ny som placeras närmare den nya friluftsgården. Mer blommande och bärande växter kommer planteras inte bara för att göra platsen fin utan även för att gynna pollinerande insekter. En liten damm kommer också att byggas för att gynna groddjuren.

Illustration över Lillsjön med de nya aktivitetsplatserna.

Illustration över Lillsjön med de några av de föreslagna aktivitetsplatserna. Klicka på bilden för att se en större bild.

Andra nyheter är ett uteklassrum, en enklare parkourbana, en yogaplattform och en utedusch, något som badgästerna länge efterfrågat. Arbetet påbörjas innan badsäsongen 2021 och färdigställs under hösten.

- Vi vill förstärka möjligheterna till aktiviteter året runt och skapa ett rum, för alla generationer, med en mer sammanhållen gestaltning, säger kommunekolog Johan Björklind Möllegård, på Samhällsbyggnadskontoret.

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
  • 2 SEP 2021
    Hur skulle det se ut om Enköpingsvägen i Bro byggdes om till en levande småstadsgata? Upplands-Bro kommun gav tre arkitektkontor i uppdrag att visualisera hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut 2030 efter att den byggts om till småstadsgata....
  • 13 AUG 2021
    Den 19 augusti är det öppet hus och informationsmöte om detaljplanen för Viby 19:3, ett område i Brunna där det planeras för cirka 850 bostäder, skola, förskola och service.
Upp