22MAR2021

Näringslivet i Upplands-Bro på tredje plats i länet 2020 – trots pandemin

Många företag har ett tufft år bakom sig på grund av pandemin. Näringslivet i Upplands-Bro har på det stora hela dock klarat sig bra. Omsättningen totalt har ökat med fem procent, vilket placerar Upplands-Bro på tredje plats i länet när Stockholms Handelskammare summerar 2020.

Byggnad och porträtt på man.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Stockholms Handelskammare har via data från SCB:s momsregister sammanställt omsättningsutvecklingen för näringslivet i alla Stockholms läns kommuner. Handelskammaren konstaterar att näringslivet i kommunerna drabbats väldigt olika i pandemin, beroende på vilka branscher som dominerar i respektive kommun.

Upplands-Bro hamnar tillsammans med Järfälla på tredje plats av de kommuner där det har gått bäst för företagen, efter Österåker och Vaxholm. En förklaring är sannolikt att den ökade e-handeln har gynnat många av de företag som är etablerade i Upplands-Bro.

– Brunna verksamhetsområde har växt de senaste åren och pandemiåret 2020 är inget undantag. Det är glädjande att vi har starka företag i kommunen som har fortsatt att utvecklas det senaste året, men hela näringslivet måste leva och överleva, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har stöttat det lokala näringslivet på flera sätt det gångna året, där det har behövts.

– En satsning är våra take away-luncher för gymnasieelver som har fjärrundervisning, där eleverna kan hämta luncher hos lokala restauranger på kommunens bekostnad. Och häromdagen beslutade vi i kommunstyrelsen om att slopa avgiften för den årliga alkoholtillsynen för både 2020 och 2021, något som kommer att vara ett stöd för såväl konferensanläggningar som restauranger, säger Fredrik Kjos.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp