18MAR2021

Digitalt samtal: Var med och bidra till ett tryggare och säkrare Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun och lokalpolisen kommer gemensamt att ta fram medborgarlöften för ett mer effektivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vi behöver din hjälp! Välkommen till ett digitalt möte tisdag 23 mars klockan 18-20.

Kollage på kommunhusets fasad och polisens logga.

Kommunen och lokalpolisen i Upplands-Bro förnyar årligen sina gemensamma medborgarlöften.

Kommunen och lokalpolisen förnyar regelbundet sina gemensamma medborgarlöften. Syftet med dessa är att:

 • Öka tryggheten
 • Förebygga brott
 • Öka lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Var med och hjälp till

I detta arbete behöver vi din hjälp. Din berättelse om vad som bidrar till brott och otrygghet i kommunen, och hur man skulle kunna arbeta för att Upplands-Bro ska bli en tryggare och säkrare plats.

Den 23 mars klockan 18-20 är du välkommen att möta representanter från Trygghets- och preventionsenheten och kommunpolis i ett digitalt samtal.

Så gör du för att delta

Anmäl dig senast 22 mars genom att skicka ett mail till trygg@upplands-bro.se.

En länk som du använder för att delta i mötet kommer att skickas till den mailadress du använder vid anmälan.

Välkommen!

Relaterade nyheter

 • 22 JUN 2021
  På uppdrag av kommunstyrelsen kallade kommundirektör Ida Texell under tisdagen ett stort antal berörda personer och organisationer till ett dialogmöte kring våld i nära relationer. Syfte med mötet var att medvetandegöra och skapa en...
 • 24 JAN 2021
  Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att bo och vistas i, det brottsförebyggande arbetet är prioriterat. Kommunen kan även stötta personer med en kriminell livsstil som väljer att byta riktning i livet, ”hoppa av”, och lämna sitt...
 • 23 DEC 2020
  Det finns nu ett godkänt vaccin mot covid-19 och vaccination kommer att inledas på kommunens vård- och omsorgsboenden efter julhelgen. De äldre behöver inte själva boka tid utan kommer att erbjudas vaccin. Det kostar ingenting att...
Upp