18MAR2021

Digital träff om fortsatt arbete med Visit Upplands-Bro

Visit Upplands-Bro är en plattform som drivs gemensamt av besöksnäringen i Upplands-Bro och kommunen. Den 18 mars hölls ett möte om det fortsatta arbetet.

Flygbild över Lejondals slott.

Kommunen genomför besöksnäringsträffar två gånger om året. Bild över Lejondalssjön och slottet.

Torsdagen den 18 mars träffades representanter för näringslivsavdelningen och kultur- och fritidskontoret, samt företagare inom besöksnäringen i Upplands-Bro.

Över 10 lokala företagare deltog. Syftet med mötet var att informera om det fortsatta arbetet med Visit Upplands-Bro och att skapa en fortsatt samlad bild av de utmaningar som företagen står inför, i spåren av coronavirusets spridning.

Visit Upplands-Bro är ett gemensam besöksnäringsplattform som är till för den som vill besöka Upplands-Bro. Företagarna och besöksnäringen driver projektet tillsammans med kommunen.

Kommunen genomför besöksnäringsträff två gånger om året. Syftet med besöksnäringsträff är att samla företagare inom ett område och lyfta upp berörda frågor.

Relaterade nyheter

Upp