16MAR2021

Kommundirektör Ida Texell mottar stipendium för sitt hållbarhetsarbete

Upplands-Bros kommundirektör Ida Texell är 2020 års mottagare av Föreningen brandteknisk ingenjörsvetenskaps stipendium. Hon får det för sitt normkritiska arbete inom den kommunala räddningstjänsten där hon, enligt motiveringen, har ”banat väg för en mer inkluderande räddningstjänst i Sverige”.

Portrtätt på kvinna.

Kommundirektör Ida Texell.

– Jag är oerhört hedrad, stolt och tacksam över att få ta emot det här stipendiet. För mig är ett hållbart samhälle där alla känner sig inkluderade och där alla ges förutsättningar att förverkliga sig själva och skapa sin egen väg, en avgörande fråga för framtiden, säger Ida Texell.

I sitt arbete som kommundirektör har hon konsekvent lyft hållbarhetsfrågorna så att de nu genomsyrar arbetet i hela organisationen. Och som tidigare ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, så vet Ida Texell vad hon talar om.

Att hon nu får motta ett årligt stipendium av just Föreningen brandteknisk ingenjörsvetenskap, har att göra med hennes bakgrund som utbildad brandingenjör och hennes år som räddningschef/förbundsdirektör vid brandkåren Attunda.

Parallellt med chefsuppdraget startade Ida Texell nätverket Magma, vars ambition är att öka kvinnliga anställda inom räddningstjänsten och speciellt att få in fler kvinnor på chefspositioner.

Motivering

”Idas arbete inom kommunal räddningstjänst har utmanat rådande normer och därmed banat väg för en mer inkluderande räddningstjänst i Sverige. Ida har genom sitt arbete visat att brandsäkerhet är en del av ett samhälle för alla. Genom sitt mod och sin handlingskraft inspirerar hon andra att vara modiga och våga leda för en bättre värld.”

Föreningen brandteknisk ingenjörsvetenskap

Relaterade nyheter

  • 12 JUN 2021
    Lördagen 12 juni gjorde vaccinationsbussen entré i Upplands-Bro. Under sommaren kommer den varje vecka att stå två dagar i Bro och två dagar i Kungsängen. Första dagen besökte kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) vaccinationsbussen...
  • 11 JUN 2021
    Budgeten för 2022 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni. Prioriterade frågor är barn och ungas utbildning, trygghet och folkhälsa, livskvalitet inom äldreomsorgen och en hållbar befolkningstillväxt. Hela budgeten vilar...
  • 9 JUN 2021
    Varje år utses en verksamhet till Årets arbetsplats i Upplands-Bro kommun. Nu står det klart att det är äldreboendet Kungsgården som får ta emot utmärkelsen för 2020. En enastående insats under pandemin bidrog till vinsten.
Upp