3MAR2021

Kommunens trygghetsarbete lyfts i riksmedia

I veckan har Aftonbladet granskat det kriminella nätverket i Bro. I en artikel lyfts hur kommunen arbetar förebyggande för att förhindra att unga dras in i nätverket.

Kollage. En man, en kvinna och en tegelfasad.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, Ida Texell, kommundirektör.

Kommunen arbetar intensivt på flera fronter för att förebygga att barn och unga rekryteras av det kriminella nätverket i Bro.

Det handlar om trygghetsskapande projekt i skolan, kommunens fältgrupp som rör sig ut i området och väktare som förutom säkerhet har i uppdrag att skapa relationer med de unga.

I texten berättar också Camilla Stark, trygghets- och prevensionschef i kommunen, om en kommande insats där skolbarn ska få träffa myndighetspersoner från polisen, socialtjänsten med flera, för att skapa tillit och en god relation till samhället.

En viktig del i arbetet är också det väl fungerande samarbetet med lokalpolisen i Upplands-Bro, som också intervjuas i artikeln.

– Vi är väldigt väl medvetna om den här problematiken och jobbar intensivt med detta. Att skapa ett säkert, tryggt och hållbart samhälle är en tydlig prioritering. Vi vet att det vi gör i vardagen och i samarbete med Polismyndigheten spelar stor roll och vi kommer att fortsätta vårt aktiva arbete tillsammans, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör Ida Texell tycker att det är positivt att riksmedia lyfter hur kommunen arbetar för ett tryggt och säkert Upplands-Bro.

– De senaste åren har vi arbetat hårt och uthålligt för att skapa olika lösningar för att minska brottslighet och öka trygghet. Artikeln beskriver fint det arbete som vi utför och illustrerar även hur vårt samarbete med Polismyndigheten har utvecklats, säger Ida Texell.


Här kan du läsa Aftonbladets artikel. Det krävs dock att du är pluskund.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp